Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης για τις Σχέσεις και τη Συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-μελών αυτής, αφενός, και της Νέας Ζηλανδίας, αφετέρου, (Κυρωτικός) Νόμος του 2017»

Παρόντες:

Γιώργος Λιλλήκας, πρόεδρος Γιώργος Λουκαΐδης
Νίκος Τορναρίτης Γιώργος Κ. Γεωργίου
Ελένη Σταύρου Άγγελος Βότσης
Στέλλα Κυριακίδου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιουνίου 2017. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η κύρωση με βάση το άρθρο 169.2 του συντάγματος της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης για τις Σχέσεις και τη Συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-μελών αυτής, αφενός, και της Νέας Ζηλανδίας, αφετέρου, η οποία υπογράφθηκε στις Βρυξέλλες στις 5 Οκτωβρίου 2016, από τον αντιπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους αντιπροσώπους των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον αντιπρόσωπο της Νέας Ζηλανδίας, κατόπιν εξουσιοδότησης του Υπουργικού Συμβουλίου με την απόφασή του με αρ. 81.133 και ημερομηνίας 24 Αυγούστου 2016.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και την εισηγητική και αιτιολογική έκθεση που συνοδεύουν το υπό αναφορά νομοσχέδιο, η υπό κύρωση συμφωνία αποσκοπεί στην ενίσχυση του τακτικού πολιτικού διαλόγου για την εξέταση ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος και της κοινής τους προσέγγισης σε διεθνή θέματα.

Ειδικότερα, η εν λόγω συμφωνία προβλέπει τη συνεργασία σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, παγκόσμιας ανάπτυξης και παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας, σε οικονομικά και εμπορικά θέματα, στους τομείς της έρευνας, της καινοτομίας και της κοινωνίας της πληροφορίας, στους τομείς της παιδείας, του πολιτισμού και των δεσμών μεταξύ των λαών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου της επιτροπής, προέδρου της Συμμαχίας Πολιτών, και των μελών της επιτροπής βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της συμφωνίας.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

27 Ιουνίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων