Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 201

Παρόντες:

Γεώργιος Γεωργίου, πρόεδρος Νίκος Κέττηρος
Δημήτρης Δημητρίου Χριστιάνα Ερωτοκρίτου
Κώστας Κωνσταντίνου Πανίκος Λεωνίδου
Ευανθία Σάββα Κωστής Ευσταθίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε έξι συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 29 Μαρτίου, στις 5 και 26 Απριλίου, στις 10 και 24 Μαΐου και στις 14 Ιουνίου 2017. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Δικηγόρων Νόμου, ώστε να επιτευχθεί καλύτερη εφαρμογή στη Δημοκρατία των διατάξεων της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 98/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 1998 για τη διευκόλυνση της μόνιμης άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος σε κράτος μέλος διάφορο εκείνου στο οποίο αποκτήθηκε ο επαγγελματικός τίτλος».

Ειδικότερα, με το υπό εξέταση νομοσχέδιο τροποποιείται το άρθρο 6Α του υφιστάμενου νόμου, έτσι ώστε να προβλεφθεί η δυνατότητα εγγραφής σε ειδικό μέρος του Μητρώου Δικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελμα οποιουδήποτε δικηγόρου κατέχει τον επαγγελματικό τίτλο της Δημοκρατίας και επιθυμεί να ασκήσει το επάγγελμά του σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και να ρυθμιστεί η έκδοση και ανανέωση της ετήσιας άδειας άσκησης του επαγγέλματος για τους δικηγόρους αυτούς. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι για σκοπούς έκδοσης και ανανέωσης της ετήσιας άδειας δικηγόρος ο οποίος θα εγγράφεται στο μέρος αυτό του μητρώου θα απαλλάσσεται για όσο χρόνο ασκεί τις δραστηριότητες του δικηγόρου σε κράτος μέλος εκτός της Δημοκρατίας από την προϋπόθεση της μόνιμης διαμονής και τήρησης γραφείου στη Δημοκρατία, καθώς και από την υποχρέωση ασφαλιστικής κάλυψης έναντι ευθύνης για επαγγελματική αμέλεια.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, αναφορικά με την αναγκαιότητα των προτεινόμενων ρυθμίσεων, προηγήθηκε σχετική αλληλογραφία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Δημοκρατίας με κατάληξη η πρώτη το Φεβρουάριο του 2015 να αρχίσει διαδικασία παράβασης κατά της Δημοκρατίας με προειδοποιητική επιστολή, η οποία αφορά ισχυριζόμενη παράβαση των προνοιών των άρθρων 1, 2 και 5 της αναφερόμενης πιο πάνω Οδηγίας.

Συναφώς, στα πλαίσια της συζήτησης επί των προνοιών του νομοσχεδίου ενώπιον της επιτροπής, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ενημέρωσε την επιτροπή ότι, σύμφωνα με την αλληλογραφία που ανταλλάχθηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί του θέματος, άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι η υποχρέωση που επιβάλλεται σε δικηγόρο να έχει τη μόνιμη κατοικία του στην Κύπρο για σκοπούς ανανέωσης της ετήσιας άδειάς του αντιστρατεύεται τους σκοπούς της σχετικής Οδηγίας, αφού παρεμβάλλει προσκόμματα στην άσκηση του επαγγέλματος των δικηγόρων που κατέχουν τον επαγγελματικό τίτλο της Δημοκρατίας σε κράτη μέλη εκτός της Δημοκρατίας.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Υπό το φως όσων τέθηκαν ενώπιόν της, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, κατά πλειοψηφία του προέδρου της και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει νομοτεχνικά διαμορφωθεί.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ τάσσεται κατά της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο.

 

27 Ιουνίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων