Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τους κανονισμούς «Οι περί Καζεΐνών και Καζεΐνικών Αλάτων Κανονισμοί του 2017»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Αδάμος Αδάμου
Νίκος Νουρής Γεώργιος Προκοπίου
Στέλλα Κυριακίδου Μαρίνος Μουσιούττας
Γιώργος Τ. Γεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 8 και 15 Ιουνίου 2017. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας και των Υγειονομικών Υπηρεσιών του ίδιου υπουργείου, του Συμβουλίου Τροφίμων και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας .

Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 29 του περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμου, είναι η εναρμόνιση των υπό τροποποίηση βασικών κανονισμών με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/2203 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις καζεΐνες και τα καζεϊνικά άλατα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.

Σημειώνεται ότι η χρονική δέσμευση για τη μεταφορά των προνοιών της πιο πάνω Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο καθορίστηκε η 22α Δεκεμβρίου 2016, ωστόσο οι υπό συζήτηση κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή στις 26 Μαΐου 2017.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Υγείας, σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών είναι η επικαιροποίηση και η απλοποίηση των κανόνων για την επισήμανση της καζεΐνης, όταν αυτή προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση. Περαιτέρω, η ενσωμάτωση στους κανονισμούς των προνοιών της υπό αναφορά Οδηγίας θα παρέχει στις επιχειρήσεις τροφίμων τις πληροφορίες που απαιτούνται για σωστή επισήμανση των καταναλωτικών προϊόντων, έτσι ώστε να μπορούν οι καταναλωτές να εντοπίζουν τα αλλεργιογόνα στα τρόφιμα που επιλέγουν για κατανάλωση.

Από την εφαρμογή των κανονισμών δεν αναμένεται να υπάρξει επιπρόσθετο κόστος.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

20 Ιουνίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων