Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για την πρόταση νόμου «Ο περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 201

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Αδάμος Αδάμου
Νίκος Νουρής Γεώργιος Προκοπίου
Στέλλα Κυριακίδου Μαρίνος Μουσιούττας
Γιώργος Τ. Γεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τον πρόεδρό της βουλευτή κ. Κώστα Κωνσταντίνου εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας στις 16 Ιουνίου, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιουνίου 2017. Στη συνεδρίαση αυτή, η οποία προηγήθηκε της κατάθεσης της πρότασης νόμου, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας και της Παγκύπριας Γυναικολογικής και Μαιευτικής Εταιρείας.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) Νόμου, ώστε να παραταθεί για ακόμη έξι μήνες, δηλαδή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017, η περίοδος κατά την οποία οι μαιευτικές-γυναικολογικές μονάδες των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων θα μπορούν να στελεχώνονται με νοσηλευτές γενικής νοσηλευτικής, αφού η ισχύουσα ρύθμιση εκπνέει την 30ή Ιουνίου 2017. Ειδικότερα, η πρόταση νόμου αποσκοπεί στην αποφυγή του φαινομένου της υποστελέχωσης ή του κλεισίματος μαιευτικών-γυναικολογικών κλινικών λόγω αδυναμίας εξεύρεσης μαιών-μαιευτών.

Υπενθυμίζεται ότι, με βάση ανάλογη σχετική πρόταση νόμου, που κατατέθηκε στη Βουλή στις 6 Δεκεμβρίου 2016, προτεινόταν η αναστολή της εφαρμογής της πρόνοιας του οικείου νόμου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2017, όμως η Βουλή των Αντιπροσώπων διαμόρφωσε την πρόταση νόμου και η εν λόγω πρόνοια για στελέχωση των μαιευτικών-γυναικολογικών μονάδων των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων με νοσηλευτές γενικής νοσηλευτικής ισχύει μέχρι και την 30ή Ιουνίου 2017.

Στα πλαίσια της συζήτησης των προνοιών της πρότασης νόμου στην επιτροπή, μέλη της εξέφρασαν επιφυλάξεις για το γεγονός ότι δίνεται συνεχώς παράταση στην εφαρμογή των διατάξεων της υπό συζήτηση νομοθεσίας, που αφορά τη στελέχωση των μαιευτικών κλινικών με μαίες-μαιευτές, και ζήτησαν να ενημερωθούν για τον αριθμό μαιών που έχουν εργοδοτηθεί μέχρι σήμερα.

Τοποθετούμενη στο όλο θέμα, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας ενημέρωσε την επιτροπή ότι από τις μαίες που έχουν εγγραφεί την περίοδο 2016-2017 στο παρόν στάδιο διαθέσιμες, για να εργοδοτηθούν, είναι τέσσερις μαίες. Περαιτέρω, κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου μέχρι τις 12 Ιουνίου 2017 έχουν εργοδοτηθεί στον ιδιωτικό τομέα δεκαοκτώ μαίες.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχει ανάγκη να καλυφθεί το κενό που σήμερα παρατηρείται στη στελέχωση των ιδιωτικών μαιευτικών κλινικών, ώστε αυτές να μην οδηγηθούν σε κλείσιμο, και τονίζοντας κατηγορηματικά ότι είναι η τελευταία φορά που αναστέλλεται η εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της υπό συζήτηση νομοθεσίας, εξέφρασε την πρόθεσή της να εξετάσει το όλο θέμα στην παρουσία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, έτσι ώστε να επιλυθεί οριστικά το ζήτημα αυτό.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο.

20 Ιουνίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων