Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για τον αναπεμφθέντα νόμο «Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 201

Παρόντες:

Γεώργιος Προκοπίου, πρόεδρος Χριστάκης Τζιοβάνης
Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης Αντρέας Φακοντής
Δημήτρης Δημητρίου Κώστας Κώστα
Ευθύμιος Δίπλαρος Ηλίας Μυριάνθους
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουνίου 2017, επανεξέτασε τον πιο πάνω νόμο, ο οποίος ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 19 Μαΐου 2017 και αναπέμφθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κατ’ επίκληση του άρθρου 51.1 του συντάγματος. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρέστησαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο αναπεμφθείς νόμος κατατέθηκε στη Βουλή υπό τη μορφή πρότασης νόμου από τον πρόεδρο της επιτροπής κ. Γεώργιο Προκοπίου, βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, τους κ. Χριστάκη Τζιοβάνη, Αντρέα Φακοντή και Κώστα Κώστα, βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, και τον κ. Ηλία Μυριάνθους, βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ.

Όπως είναι γνωστό, με τον αναπεμφθέντα νόμο σκοπείται η τροποποίηση του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, ώστε να μειωθεί το ετήσιο τέλος κυκλοφορίας που καταβάλλουν ιδιοκτήτες συγκεκριμένων κατηγοριών οχημάτων με μεγάλο κυβισμό.

Οι λόγοι της αναπομπής, όπως αυτοί αναφέρονται στην επιστολή του Προέδρου της Δημοκρατίας προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, ημερομηνίας 14 Ιουνίου 2017, και οι οποίοι παρατίθενται αυτούσιοι, είναι οι ακόλουθοι:

«(α) Η μείωση στα τέλη επιφέρει μείωση των εσόδων του κράτους κατά περίπου €4.000.000 ετησίως, ποσό το οποίο θεωρείται σημαντικό.

(β) Το μέτρο είναι αντιπεριβαλλοντικό, αφού δημιουργεί κίνητρο για συνέχιση της χρήσης οχημάτων που δε φέρουν σύγχρονη αντιρρυπαντική τεχνολογία και που είναι κατά τεκμήριο ενεργοβόρα.

(γ) Το μέτρο είναι επί του γενικότερου αντιοικονομικό, αφού δημιουργεί επίσης κίνητρο για χρήση οχημάτων που εκ των πραγμάτων καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες καυσίμων, με επακόλουθες συνέπειες και ως προς την αύξηση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα.

(δ) Το μέτρο ενδεχομένως να θεωρηθεί άδικο και άνισο, συγκριτικά με ιδιοκτήτες οχημάτων άλλης κατηγορίας, όπως οχήματα σαλούν, ίδιου ακριβώς κυβισμού, ηλικίας, κ.λπ. με τα διπλοκάμπινα που ευνοούνται από τον εν λόγω Νόμο, αφού στην ουσία η μόνη διαφορά των οχημάτων των δύο αυτών κατηγοριών είναι ότι τα διπλοκάμπινα διαθέτουν, στο πίσω μέρος τους, περισσότερο αποθηκευτικό χώρο».

Στα πλαίσια της επανεξέτασης του θέματος από την επιτροπή ο εκπρόσωπος του Τμήματος Οδικών Μεταφορών κάλεσε την επιτροπή όπως επανεξετάσει τον αναπεμφθέντα νόμο υπό το φως της σημαντικής μείωσης των εσόδων του κράτους που συνεπάγεται η ψήφιση αυτού. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι στο πρόσφατο παρελθόν, κατά την αναθεώρηση του όλου συστήματος επιβολής φορολογιών στα οχήματα, προέκυψε μείωση στις εισπράξεις του κράτους και τα τέλη κυκλοφορίας, τα οποία θεωρούνται ως σταθερό εργαλείο είσπραξης εσόδων, σταθεροποιήθηκαν μετά την πιο πάνω αναφερόμενη αναθεώρηση, χωρίς ουσιαστικές αυξομειώσεις, ως αντιστάθμισμα της μείωσης στα έσοδα του κράτους από άλλες φορολογίες.

Ειδικότερα, ο ίδιος εκπρόσωπος υπενθύμισε στην επιτροπή ότι κατά τα τελευταία χρόνια παραχωρήθηκαν διάφορες διευκολύνσεις, οι οποίες συνεπάγονται μειώσεις στα έσοδα του κράτους, προκειμένου να ανακάμψει η αγορά και το εμπόριο, όπως είναι για παράδειγμα η διαγραφή περίπου €35 εκατομ. παλαιών οφειλών προς το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, η διόρθωση των στρεβλώσεων που προέκυψαν από τις κατά καιρούς τροποποιήσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας και ο καθορισμός ανώτατου ορίου στην επιβολή τελών κυκλοφορίας για τα παλαιά οχήματα με ημερομηνία εγγραφής πριν από την 24η Νοεμβρίου 2003. Σύμφωνα μάλιστα με τα συμπεράσματα μελέτης που έχει εκπονηθεί δυνάμει των διατάξεων του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου και του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου, για σκοπούς επαναξιολόγησης των τελών κυκλοφορίας και των φόρων κατανάλωσης των οχημάτων, και η οποία έχει κατατεθεί στην ολομέλεια του σώματος για ενημέρωση καταδεικνύεται μεταξύ άλλων ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην καθοδική τάση των εσόδων από φόρους κατανάλωσης των οχημάτων και από τέλη κυκλοφορίας και, σε περίπτωση ουσιαστικής μείωσης στα έσοδα, πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο διαφοροποίησής τους, ώστε να ανατραπεί η καθοδική τάση τους ή και να επανέλθουν στα επίπεδα προηγούμενων χρόνων.

Περαιτέρω, ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται άκρως αντιπεριβαλλοντικές, αφού τα οχήματα αυτών των κατηγοριών λόγω ηλικίας είναι εξ ορισμού υπερρυπαντές. Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, στη βάση έρευνας η οποία πραγματοποιήθηκε για σκοπούς αξιολόγησης των αποτελεσμάτων από την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο, διαπίστωσε ότι τα επηρεαζόμενα οχήματα αριθμούνται σε πενήντα πέντε χιλιάδες, και, εάν φορολογούνταν με βάση τους ρύπους που εκπέμπουν, τα οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας θα ήταν πολλαπλάσια της ισχύουσας επιβάρυνσης.

Καταλήγοντας ο ίδιος εκπρόσωπος διερωτήθηκε κατά πόσο πρόθεση της Βουλής είναι η σταδιακή κατάργηση των τελών κυκλοφορίας, τους αφού με τη μέθοδο της σαλαμοποίησης η Βουλή προβαίνει στη μείωση των εσόδων του κράτους από τις εισπράξεις των τελών κυκλοφορίας. Ο ίδιος ανέφερε ότι είναι πρόθυμος να συζητήσει με την επιτροπή το γενικότερο ζήτημα επιβολής τελών κυκλοφορίας, ούτως ώστε να ληφθούν αποφάσεις λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους και όχι μεμονωμένες περιπτώσεις, όπως η υπό συζήτηση.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας δήλωσε ότι με την αναπομπή δεν εγείρεται θέμα αντισυνταγματικότητας του αναπεμφθέντος νόμου που να απορρέει από τις διατάξεις του άρθρου 80 του συντάγματος, το οποίο απαγορεύει την υποβολή οποιασδήποτε πρότασης νόμου η οποία αυξάνει τα έξοδα του προϋπολογισμού του κράτους, ωστόσο οι προτεινόμενες ρυθμίσεις ενδέχεται να προσκρούουν σε άλλες συνταγματικές πρόνοιες που προβλέπουν την ίση μεταχείριση, αφού το προτεινόμενο μέτρο ενδεχομένως να θεωρηθεί άδικο και άνισο συγκριτικά με ιδιοκτήτες οχημάτων άλλων κατηγοριών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της επιτροπής βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την απόρριψη της αναπομπής.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών τάσσονται υπέρ της αποδοχής της αναπομπής.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού δήλωσαν ότι, με δεδομένη την πρόθεση του εκπροσώπου του Τμήματος Οδικών Μεταφορών να επανεξετάσει το γενικότερο θέμα της επιβολής των τελών κυκλοφορίας στο σύνολό του για διόρθωση όλων των στρεβλώσεων που περιλαμβάνονται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, εισηγούνται όπως το θέμα συζητηθεί στην επιτροπή σε έκταση μετά τις θερινές διακοπές του σώματος για τη λήψη ολοκληρωμένων και σφαιρικών αποφάσεων.

 

20 Ιουνίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων