Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για τα νομοσχέδια «Ο περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017» και «Ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 201

Παρόντες:

Γεώργιος Προκοπίου, πρόεδρος Αντρέας Φακοντής
Δημήτρης Δημητρίου Κώστας Κώστα
Ευθύμιος Δίπλαρος Ηλίας Μυριάνθους
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Χριστάκης Τζιοβάνης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων μελέτησε αυθημερόν τα πιο πάνω νομοσχέδια, τα οποία κατατέθηκαν στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας του σώματος και κηρύχθηκαν επείγοντα. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του ίδιου υπουργείου, του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός των νομοσχεδίων, όπως αυτά αρχικά κατατέθηκαν στη Bουλή, είναι η τροποποίηση του περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμου και του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου, αντίστοιχα, ώστε να παραταθεί χρονικά η εποπτεία της αγοράς ραδιοεξοπλισμού, την οποία έχει ο διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και η οποία λήγει την 1η Ιουλίου 2017. Μετά την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις υπό τροποποίηση νομοθεσίες, η εν λόγω εποπτεία μεταφέρεται στο διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών με εξουσίες οι οποίες θα καθοριστούν με σχετικούς κανονισμούς.

Σημειώνεται ότι η ανάγκη για ψήφιση των νομοσχεδίων σε νόμους από τη Βουλή με τη διαδικασία του κατεπείγοντος προέκυψε έπειτα από συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, στις 16 Ιουνίου 2017, των περί Βασικών Απαιτήσεων (Ραδιοεξοπλισμός) Κανονισμών του 2017. Οι κανονισμοί αυτοί κατατέθηκαν στη Βουλή στις 2 Ιουνίου 2017 και καθορίζουν τις εξουσίες εποπτείας της αγοράς ραδιοεξοπλισμού, που θα ασκεί με αυτούς ο διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών μετά τη λήξη της εποπτείας από το διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών την 1η Ιουλίου 2017.

Στα πλαίσια της εν λόγω συνεδρίας διαφάνηκε ότι οι αναφερόμενοι πιο πάνω κανονισμοί, οι οποίοι, σημειώνεται, θα έπρεπε να τεθούν σε ισχύ μέχρι την 1η Ιουλίου 2017, κατατέθηκαν στη Βουλή χωρίς να παρέχεται η απαραίτητη εξουσιοδότηση για την έκδοσή τους από τον περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμο και ως εκ τούτου δεν ήταν δυνατή η συνέχιση της συζήτησης και προώθησής τους στην ολομέλεια του σώματος για έγκριση, καθότι είναι δυνατό να προσβληθούν στο δικαστήριο για το λόγο ότι εκδόθηκαν καθ’ υπέρβασιν εξουσιοδότησης νόμου.

Συναφώς, επειδή η τροποποίηση του νόμου για την παροχή της αναγκαίας εξουσιοδότησης πρέπει να προηγηθεί της έγκρισης των υπό αναφορά κανονισμών και επειδή δεν παρέχεται ο απαιτούμενος χρόνος μέχρι την 1η Ιουλίου 2017, για το σκοπό αυτό υποβλήθηκε εισήγηση από την επιτροπή όπως το αρμόδιο υπουργείο προχωρήσει στην ετοιμασία σχετικών νομοσχεδίων, ώστε να παραταθεί η εποπτεία του διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών μέχρι την υλοποίηση των πιο πάνω.

Υιοθετώντας την πιο πάνω εισήγηση, το αρμόδιο υπουργείο κατέθεσε στη Βουλή τα υπό συζήτηση νομοσχέδια με την εισήγηση όπως αυτά ψηφιστούν με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, ώστε να καταστεί δυνατή η έναρξη της ισχύος τους πριν από την ημερομηνία λήξης της υφιστάμενης εποπτείας.

Στο στάδιο της συζήτησης των νομοσχεδίων από την επιτροπή, η τελευταία εισηγήθηκε τη διαμόρφωσή τους κατά τρόπο ώστε να μη γίνεται ειδική αναφορά, όπως προτείνεται, στο συνοπτικό τίτλο των συγκεκριμένων κανονισμών, αφού αυτοί δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ, αλλά η αναφορά να γίνεται γενικά σε κανονισμούς οι οποίοι θα εκδοθούν δυνάμει του συγκεκριμένου νόμου, ο οποίος, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, θα τροποποιηθεί προηγουμένως, ώστε να παρασχεθεί η απαραίτητη εξουσιοδότηση έκδοσης των εν λόγω κανονισμών.

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των νομοσχεδίων, όπως αυτά τελικά διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τα πιο πάνω.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ομόφωνα εισηγείται την ψήφιση των νομοσχεδίων σε νόμους, όπως αυτά διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τα πιο πάνω.

23 Ιουνίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων