Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για τους κανονισμούς «Οι περί Ευκολιών Υποδοχής και Απαγόρευσης Απόρριψης στη Θάλασσα Αποβλήτων Πλοίου και Καταλοίπων Φορτίου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 201

Παρόντες:

Αδάμος Αδάμου, πρόεδρος Νίκος Κέττηρος
Χαράλαμπος Θεοπέμπτου Ευανθία Σάββα
Γιώργος Κάρουλλας Χρίστος Ορφανίδης
Αννίτα Δημητρίου Μιχάλης Γιωργάλλας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 24 και την 31η Μαΐου 2017. Στην πρώτη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας, του Τμήματος Δημοσίων Έργων και του Τμήματος Αρχαιοτήτων του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Άμυνας, του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης και του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, της Αρχής Λιμένων Κύπρου, του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου (ΚΝΕ), της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, του Κυπριακού Ιδρύματος Προστασίας του Περιβάλλοντος (Terra Cypria), του ΕΒΕ Λάρνακας, του Παγκύπριου Συνδέσμου Θαλασσοκαλλιεργητών (ΠΑΣΥΘΑ), της Κυπριακής Ένωσης Προστασίας του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (CYMEPA) και της Πρωτοβουλίας για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών. Η Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών, ο Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου, η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου, το ΕΒΕ Αμμοχώστου, το ΕΒΕ Πάφου, το ΕΒΕ Λεμεσού, η Κυπριακή Ομοσπονδία Υποβρύχιων Δραστηριοτήτων, ο Σύνδεσμος Καταδυτικών Κέντρων Κύπρου, το Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης, το Κέντρο Μελετών και Έρευνας ΑΚΤΗ, το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Υποθέσεων Ανατολικής Μεσογείου, ο Σύνδεσμος Επαγγελματιών Ψαράδων Παράκτιας Αλιείας, ο Σύνδεσμος Αλιέων Πολυδύναμων Σκαφών και ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επαγγελματιών Ψαράδων Παράκτιας Αλιείας Μικρών Σκαφών Περιοδικής Απασχόλησης, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στην επιτροπή.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 12 και 22 του περί της Διεθνούς Σύμβασης για την Πρόληψη της Ρύπανσης της Θάλασσας από Πλοία (Κυρωτικού) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Ευκολιών Υποδοχής και Απαγόρευσης Απόρριψης στη Θάλασσα Αποβλήτων Πλοίου και Καταλοίπων Φορτίου Κανονισμών, ώστε να εναρμονιστεί το εθνικό δίκαιο με την Οδηγία (EE) 2015/2087 της Επιτροπής, της 18ης Νοεμβρίου 2015, για την τροποποίηση του παραρτήματος II της Οδηγίας 2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου.

Ειδικότερα, με τους υπό αναφορά κανονισμούς αντικαθίσταται το Δέκατο Παράρτημα των υφιστάμενων κανονισμών, ώστε να καταστεί αποτελεσματικότερος ο έλεγχος παράδοσης αποβλήτων στα λιμάνια της Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα, εισάγεται υποχρέωση, ώστε οι πληροφορίες που κοινοποιούν στην αρμόδια αρχή οι πλοίαρχοι που κατευθύνονται στα λιμάνια της Δημοκρατίας να εμπλουτιστούν με τα ακριβή στοιχεία για τους τύπους και τις ποσότητες των αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και που παραδόθηκαν από το πλοίο στον τελευταίο λιμένα παράδοσης, καθώς και σχετική κατηγοριοποίησή τους, όπως αυτή υιοθετήθηκε με το τροποποιημένο παράρτημα V της Διεθνούς Σύμβασης περί Προλήψεως της Ρύπανσης της Θάλασσας από Πλοία (Σύμβαση MARPOL).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στη Βουλή, οι προτεινόμενοι κανονισμοί δεν αναμένεται να επιβαρύνουν με πρόσθετο κόστος τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη ναυτιλιακή και λιμενική βιομηχανία, καθότι το σχετικό έντυπο ήδη υποβάλλεται από τους πλοιάρχους με βάση τους υφιστάμενους κανονισμούς, με τη διαφοροποίηση ότι με το νέο προτεινόμενο έντυπο απαιτούνται ορισμένες πρόσθετες πληροφορίες. Επιπροσθέτως των πιο πάνω, επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα όσον αφορά την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και ειδικότερα τη μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων από τη ναυτιλία αναμένεται να είναι ιδιαίτερα θετικά. Τα μειωμένα επίπεδα αποβλήτων του πλοίου στο θαλάσσιο περιβάλλον θα έχουν ως αποτέλεσμα καθαρότερες θάλασσες και θετική επίδραση στα θαλάσσια οικοσυστήματα, στα οποία αναντίρρητα θα υπάρξει θετικός αντίκτυπος, καθώς και σε δραστηριότητες όπως η αλιεία και ο τουρισμός. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα ίδια πιο πάνω στοιχεία, η μεταφορά των προνοιών της προαναφερθείσας Οδηγίας θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου 2016. Ωστόσο, οι υπό εξέταση κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή στις 5 Μαΐου 2017.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών, όπως αυτοί κατατέθηκαν στη Βουλή από την εκτελεστική εξουσία.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος και των μελών της βουλευτών του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών και της Αλληλεγγύης, εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προτεινόμενων προνοιών κατά τη συζήτηση των κανονισμών στην ολομέλεια της Βουλής.

 

14 Ιουνίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων