Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τις προτάσεις νόμου του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Γεώργιος Γεωργίου, πρόεδρος Πανίκος Λεωνίδου
Άριστος Δαμιανού Μη μέλη της επιτροπής:
Ευανθία Σάββα Στέλλα Κυριακίδου
Νίκος Κέττηρος  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τις πιο πάνω προτάσεις νόμου, οι οποίες κατατέθηκαν στη Βουλή από τους κ. Στέλλα Κυριακίδου και Δημήτρη Δημητρίου, βουλευτές εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας, Γεώργιο Γεωργίου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου, Αννίτα Δημητρίου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας, Κώστα Κωνσταντίνου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου και Μαριέλλα Αριστείδου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 15 Μαρτίου και την 31η Μαΐου 2017.

Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της Αστυνομίας Κύπρου, του Υπουργείου Εσωτερικών και των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρίαση αυτή.

Σκοπός όλων των προτάσεων νόμου είναι ο εκσυγχρονισμός των αντίστοιχων υπό τροποποίηση βασικών νόμων με την απάλειψη από το κείμενό τους αναχρονιστικών όρων σε σχέση με πρόσωπα που έχουν νοητική ή/και ψυχική αναπηρία.

Ειδικότερα:

1. με την πρώτη πρόταση νόμου τροποποιείται το άρθρο 6 του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου, στις διατάξεις του οποίου γίνεται αναφορά σε “ηλίθιο πρόσωπο”, ώστε ο όρος αυτός να αντικατασταθεί με τον πιο δόκιμο όρο “πρόσωπο με νοητική ή/και ψυχική αναπηρία”,

2. με τη δεύτερη πρόταση νόμου τροποποιούνται τα άρθρα 155 και 174 του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου, στις διατάξεις των οποίων γίνεται αναφορά σε “γυναίκα ηλίθια ή μειωμένου νοητικού” ή σε “άτομο ηλίθιο ή μειωμένου νοητικού”, ώστε οι όροι αυτοί να αντικατασταθούν με τους πιο δόκιμους όρους “γυναίκα με νοητική ή/και ψυχική αναπηρία” και “άτομο με νοητική ή/και ψυχική αναπηρία”, αντίστοιχα,

3. με την τρίτη πρόταση νόμου τροποποιείται το άρθρο 4 του περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμου, το οποίο παραπέμπει στο πιο πάνω αναφερόμενο άρθρο 155 του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου, ώστε, όπως και στην περίπτωση του άρθρου 155 του Ποινικού Κώδικα, η αναφορά σε “γυναίκα ηλίθια ή με μειωμένο νοητικό” να αντικατασταθεί με τον όρο “γυναίκα με νοητική ή/και ψυχική αναπηρία”.

Εισάγοντας τις τρεις προτάσεις νόμου, η εκ των εισηγητών τους βουλευτής κ. Στέλλα Κυριακίδου τόνισε την ανάγκη αντικατάστασης του όρου “ηλίθιος” και του όρου “με μειωμένο νοητικό” στη νομοθεσία, εκφράζοντας την άποψη ότι η χρήση τέτοιων όρων παραβιάζει τα δικαιώματα προσώπων με αναπηρία και προάγει διακρίσεις κατά των προσώπων αυτών. Συναφώς, η ίδια εισηγητής ενημέρωσε την επιτροπή ότι στην ψυχιατρική επιστήμη οι όροι αυτοί έχουν καταργηθεί προ σαραντακονταετίας.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ενημέρωσε συναφώς την επιτροπή ότι οι εν λόγω όροι συνιστούν απόδοση των αγγλικών όρων “idiot or imbecile”, οι οποίοι κατά το χρόνο συγγραφής του νόμου αποτελούσαν διαβαθμίσεις της κλίμακας γνωστικών δεξιοτήτων.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτάσεων νόμου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση των προτάσεων νόμου σε νόμους, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος της δεύτερης πρότασης νόμου, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017».

13 Ιουνίου 2017

 

  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

 

α. «Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2017».

β. «Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017».

γ. «Ο περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017».

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων