Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς «Οι περί Αστυνομίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 201

Παρόντες:

Γεώργιος Γεωργίου, πρόεδρος Χριστιάνα Ερωτοκρίτου
Δημήτρης Δημητρίου Πανίκος Λεωνίδου
Ευανθία Σάββα Κωστής Ευσταθίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 17 και 24 Μαΐου 2017. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, εκπρόσωποι της Αστυνομίας Κύπρου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Συνδέσμου Ανώτερων Αξιωματικών Αστυνομίας Κύπρου και του Συνδέσμου Αστυνομίας Κύπρου.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 13 του περί Αστυνομίας Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Αστυνομίας (Γενικών) Κανονισμών, ώστε να καθοριστεί η σύνθεση και ο τρόπος διορισμού των μελών της επιτροπής που είναι αρμόδια για τη διεξαγωγή της δοκιμασίας αθλητικών αγωνισμάτων, η οποία διεξάγεται στα πλαίσια της διαδικασίας προσλήψεως νέων μελών της Αστυνομίας Κύπρου και στην οποία πρέπει να επιτύχουν οι υποψήφιοι για πρόσληψη, ώστε να είναι επιλέξιμοι για πρόσληψη.

Ειδικότερα, με τους κανονισμούς προτείνονται τα ακόλουθα:

1. Η εισαγωγή σ’ αυτούς ρητής πρόνοιας με την οποία προβλέπεται ότι ο Αρχηγός Αστυνομίας προβαίνει στη συγκρότηση της αναφερόμενης πιο πάνω επιτροπής, η οποία αποτελείται από τον πρόεδρο και τα μέλη του Συμβουλίου Προσλήψεων, τον Υποδιευθυντή Εκπαίδευσης της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου, δύο πτυχιούχους γυμναστές μέλη της Αστυνομίας Κύπρου και δύο μέλη του Κέντρου Αθλητικών και Αθλητιατρικών Ερευνών του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού.

2. Η εισαγωγή πρόνοιας σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση που δεν υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός γυμναστών μελών της Αστυνομίας Κύπρου, στη θέση τους διορίζεται αντίστοιχος αριθμός πτυχιούχων γυμναστών που υπηρετούν στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού.

Εισάγοντας τους κανονισμούς ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ενημέρωσε την επιτροπή ότι η τροποποίηση των βασικών κανονισμών κατέστη αναγκαία μετά από γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, στην οποία αναφέρεται ότι στους κανονισμούς πρέπει να καθορίζεται η σύνθεση και ο τρόπος διορισμού της αρμόδιας επιτροπής για τη διεξαγωγή της δοκιμασίας αθλητικών αγωνισμάτων. Συναφώς, ο ίδιος αξιωματούχος ενημέρωσε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών ότι πρόεδρος της αρμόδιας επιτροπής για τη διεξαγωγή της δοκιμασίας αθλητικών αγωνισμάτων θα είναι ο πρόεδρος του Συμβουλίου Προσλήψεων.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών, όπως αυτοί έχουν νομοτεχνικά διαμορφωθεί.

 

7 Ιουνίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων