Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί του Πρωτοκόλλου για την Πάταξη του Λαθρεμπορίου Καπνικών Προϊόντων στη Σύμβαση Πλαίσιο για τον Έλεγχο του Καπνού της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (Κυρωτικός) Νόμος του 2017»

Παρόντες:

Γιώργος Λιλλήκας, πρόεδρος Αδάμος Αδάμου
Ελένη Σταύρου Χριστιάνα Ερωτοκρίτου
Στέλλα Κυριακίδου Χρίστος Χρίστου
Γιώργος Λουκαΐδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 23 Μαΐου 2017. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της Αστυνομίας Κύπρου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και του ΚΕΒΕ. Το Υπουργείο Εξωτερικών και η ΟΕΒ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η κύρωση του Πρωτοκόλλου για την Πάταξη του Λαθρεμπορίου Καπνικών Προϊόντων στη Σύμβαση Πλαίσιο για τον Έλεγχο του Καπνού της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, που υπέγραψε η Κυπριακή Δημοκρατία στις 23 Οκτωβρίου 2013.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Τμήματος Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και την εισηγητική και την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύουν το νομοσχέδιο, με το τελευταίο κυρώνεται το υπό αναφορά πρωτόκολλο, το οποίο αναμένεται να συμβάλει στη συνολική προσπάθεια για τον καλύτερο έλεγχο της εφοδιαστικής αλυσίδας και την καταπολέμηση όλων των μορφών του παράνομου εμπορίου του καπνού, των προϊόντων καπνού και των παραγωγικών μηχανημάτων και προβλέπει μεταξύ άλλων:

1. θέσπιση συστήματος αδειοδότησης από την αρμόδια αρχή για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εμπλέκεται στην παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή του καπνού, των προϊόντων καπνού και των παραγωγικών μηχανημάτων,

2. απαίτηση από όλα τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην εφοδιαστική αλυσίδα να επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια ως προς τους πελάτες τους,

3. θέσπιση παγκόσμιου καθεστώτος ιχνηλασιμότητας, που θα αποτελείται από εθνικά ή και περιφερειακά συστήματα εντοπισμού και παρακολούθησης της διακίνησης των καπνικών προϊόντων,

4. μέτρα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,

5. τήρηση αρχείων και αναφορά ύποπτων συναλλαγών,

6. πληρωμές από τους παραγωγούς σε σχέση με κατασχεθέντα εμπορεύματα,

7. έλεγχο των πωλήσεων μέσω διαδικτύου ή άλλης τεχνολογίας,

8. έλεγχο των πωλήσεων αφορολόγητων προϊόντων καπνού,

9. μέτρα ελέγχου στις ζώνες ελευθέρων συναλλαγών,

10. χειρισμό κατασχεθέντων εμπορευμάτων,

11. ειδικές τεχνικές έρευνας,

12. ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των μερών, συνεργασία και αμοιβαία συνδρομή, δικαιοδοσία και έκδοση προσώπων.

Σύμφωνα με την ίδια εκπρόσωπο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέγραψε και κύρωσε το υπό συζήτηση πρωτόκολλο στις 20 Δεκεμβρίου 2013 και στις 24 Ιουνίου 2016, αντίστοιχα, και μέχρι στιγμής αυτό έχει κυρωθεί από είκοσι επτά μέρη. Σημειώνεται ότι μέχρι το τέλος του χρόνου υπολογίζεται να τεθεί σε ισχύ, όταν δηλαδή κυρωθεί από σαράντα μέρη, και για το σκοπό αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξάγει διεθνή εκστρατεία για την προώθηση της κύρωσής του, που εκτιμάται ότι θα βοηθήσει σημαντικά στην πάταξη του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων λόγω του παγκόσμιου χαρακτήρα του.

Στα πλαίσια της συζήτησης του νομοσχεδίου ενώπιον της επιτροπής βουλευτές μέλη της ζήτησαν στοιχεία σχετικά με τον αντίκτυπο που θα είχε στα δημόσια οικονομικά η μείωση των φόρων κατανάλωσης στα καπνικά προϊόντα, αφού, όπως οι ίδιοι ισχυρίστηκαν, ο υψηλός συντελεστής φορολογίας στα καπνικά προϊόντα οδηγεί σε μεγαλύτερα επίπεδα λαθρεμπορίας. Προς υλοποίηση του αιτήματος της επιτροπής το Τμήμα Τελωνείων απέστειλε επιστολή, ημερομηνίας 29 Μαΐου 2017, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

1. Η μείωση των φόρων κατανάλωσης στα καπνικά προϊόντα ως μεμονωμένο μέτρο δεν είναι δυνατό να επιφέρει σοβαρή μείωση σε όλες τις μορφές λαθρεμπορίου των καπνικών προϊόντων για λόγους που αναλύονται στην επιστολή.

2. Η σημαντική μείωση στη φορολογία των καπνικών προϊόντων είναι μέτρο αντίθετο με την ενωσιακή νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η Κυπριακή Δημοκρατία, αφού στόχος όλων των ανεπτυγμένων κρατών είναι η διατήρηση υψηλού επιπέδου φόρων κατανάλωσης και η πάταξη του λαθρεμπορίου με άλλα μέσα.

3. Το νομοσχέδιο δεν αφορά τη ρύθμιση της φορολογίας των καπνικών προϊόντων, αλλά την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου.

4. Επισυνάπτονται στοιχεία που προκύπτουν από πιθανή τροποποίηση στο συντελεστή του φόρου κατανάλωσης των καπνικών προϊόντων και πώς αυτή επηρεάζει τα δημόσια έσοδα.

Όλοι όσοι κλήθηκαν και παρευρέθηκαν συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

7 Ιουνίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων