Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού για τους κανονισμούς «Οι περί Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού - Θέση Ανώτερου Λειτουργού Εκπαίδευσης (Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση) (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2017»

Παρόντες:

Κυριάκος Χατζηγιάννης, πρόεδρος Πανίκος Λεωνίδου
Γιώργος Κάρουλλας Χρίστος Ορφανίδης
Αννίτα Δημητρίου Παύλος Μυλωνάς
Γιώργος Κ. Γεωργίου Μιχάλης Γιωργάλλας
Αντρέας Καυκαλιάς Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Γιώργος Τ. Γεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 3 και 5 Μαΐου 2017. Στο πλαίσιο των δύο πιο πάνω συνεδριάσεων κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, της ΟΕΛΜΕΚ, της ΟΛΤΕΚ και της ΠΟΕΔ. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και η ΠΑΣΥΔΥ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός των υπό συζήτηση κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 24 και 76 του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου, είναι η αντικατάσταση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου Λειτουργού Εκπαίδευσης (Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση) στη μισθοδοτική κλίμακα Α13(ii).

Ειδικότερα, το προτεινόμενο νέο σχέδιο υπηρεσίας προβλέπει μεταξύ άλλων την τροποποίηση των απαιτούμενων προσόντων για την πιο πάνω θέση, ώστε να μπορούν να τη διεκδικήσουν και οι δάσκαλοι, εκτός από τους καθηγητές και τους εκπαιδευτές, που προβλέπεται ήδη στο υφιστάμενο σχέδιο υπηρεσίας.

Επιπρόσθετα, το πιο πάνω νέο σχέδιο υπηρεσίας προβλέπει τη διαφοροποίηση της απαιτούμενης εκπαιδευτικής υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, θα απαιτείται εκπαιδευτική υπηρεσία δεκαπέντε τουλάχιστον ετών, από τα οποία τα δύο να είναι σε θέση με μισθοδοτική κλίμακα όχι κατώτερη από την κλίμακα Α12, αντί της κλίμακας Α11, που προβλέπεται μέχρι σήμερα στο υφιστάμενο σχέδιο υπηρεσίας.

Σύμφωνα με όσα κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από τους εκπροσώπους της εκτελεστικής εξουσίας, καθώς και με όσα περιλαμβάνονται στο επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, η ανάγκη για τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας προέκυψε κατόπιν σχετικού αιτήματος της ΠΟΕΔ προς τη Μικτή Επιτροπή Προσωπικού Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΜΕΠΕΥ), καθότι οι εκπαιδευτικοί της δημοτικής εκπαίδευσης μέχρι σήμερα αποκλείονται από τη δυνατότητα διεκδίκησης της θέσης που προβλέπεται στο σχέδιο αυτό. Συγκεκριμένα, όπως ανέφεραν οι πιο πάνω εκπρόσωποι, οι πρόνοιες του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας δε δίνουν το δικαίωμα στους δασκάλους να διεκδικήσουν τη θέση που προβλέπεται σε αυτό, παρ’ όλο που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης, γεγονός που δημιουργεί καθεστώς ανισότητας σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς της μέσης εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, με το προτεινόμενο νέο σχέδιο υπηρεσίας, για το οποίο έχουν συμφωνήσει όλες οι εκπαιδευτικές οργανώσεις, καθώς και η ΠΑΣΥΔΥ, δικαιούχοι της πιο πάνω θέσης καθίστανται πλέον και οι εκπαιδευτικοί της δημοτικής εκπαίδευσης. Επισημαίνεται ότι παράλληλα θα συνεχίσουν να είναι δικαιούχοι για τη διεκδίκηση της εν λόγω θέσης και οι ήδη υπηρετούντες καθηγητές του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου.

Στα πλαίσια της εξέτασης των κανονισμών, τα μέλη της επιτροπής υπέβαλαν αριθμό ερωτημάτων προς τους αρμοδίους για σκοπούς πληρέστερης ενημέρωσής τους σε σχέση με διάφορα θέματα που αφορούν το εν λόγω σχέδιο υπηρεσίας.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών για το προτεινόμενο νέο σχέδιο υπηρεσίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των κανονισμών για το πιο πάνω σχέδιο υπηρεσίας κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

24 Μαΐου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων