Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τo νομοσχέδιο «Ο περί της Εφαρμογής των Κοινοτικών Κανονισμών και Κοινοτικών Αποφάσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 201

Παρόντες:

Γεώργιος Γεωργίου, πρόεδρος Νίκος Κέττηρος
Δημήτρης Δημητρίου Πανίκος Λεωνίδου
Ευανθία Σάββα  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 5 Απριλίου και 10 Μαΐου 2017. Στην πρώτη συνεδρία παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί της Εφαρμογής των Κοινοτικών Κανονισμών και Κοινοτικών Αποφάσεων Νόμου, ώστε να διαγραφεί από αυτόν διάταξη που εξουσιοδοτεί το Υπουργικό Συμβούλιο να εκδίδει κανονισμούς για την τροποποίηση ορισμένων από τα παραρτήματα του νόμου, καθώς και να βελτιωθεί, από νομοτεχνικής άποψης, η διάταξη του ίδιου νόμου που προνοεί για την κατάθεση κανονισμών στη Βουλή των Αντιπροσώπων δυνάμει των διατάξεων του νόμου αυτού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η τροποποίηση πρωτογενούς νομοθεσίας, όπως οι νόμοι της Δημοκρατίας, με δευτερογενή νομοθεσία, όπως οι κανονισμοί, δεν εξυπηρετεί την αρχή της ασφάλειας δικαίου, αφού με τον τρόπο αυτό καθίσταται δύσκολο να έχουν όλοι όσοι εφαρμόζουν τη νομοθεσία πλήρη γνώση του περιεχομένου της. Ως εκ τούτου, με βάση τα ίδια στοιχεία, κρίθηκε σκόπιμη η προτεινόμενη ρύθμιση με την οποία καταργείται η δυνατότητα τροποποίησης ορισμένων παραρτημάτων του βασικού νόμου με κανονισμούς, ώστε πλέον η τροποποίησή τους να επιδιώκεται μόνο με τροποποίηση διά τροποποιητικού νόμου.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

24 Μαΐου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων