Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους κανονισμούς «Οι περί Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Τέλος Καταβλητέον υπό Εργοδοτών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017»

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Μαρίνος Μουσιούττας
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Άγγελος Βότσης
Μάριος Μαυρίδης Ηλίας Μυριάνθους
Μαριέλλα Αριστείδου Γιώργος Περδίκης
Σόλων Κασίνης Λίνος Παπαγιάννης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 2 και 9 Μαΐου 2017. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της ο γενικός διευθυντής της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), συνοδευόμενος από υπηρεσιακούς παράγοντες, καθώς και εκπρόσωποι της εργοδοτικής οργάνωσης ΚΕΒΕ και της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (ΟΣΕΟΚ). Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, η εργοδοτική οργάνωση ΟΕΒ και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ, παρ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρίαση αυτή της επιτροπής. Ωστόσο, η συνδικαλιστική οργάνωση ΣΕΚ με επιστολή της, ημερομηνίας 2 Μαΐου 2017, και η συνδικαλιστική οργάνωση ΠΕΟ, με ηλεκτρονικό της μήνυμα, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2017, ενημέρωσαν την επιτροπή ότι συμφωνούν με τους προτεινόμενους κανονισμούς. Περαιτέρω, η εργοδοτική οργάνωση ΟΕΒ με επιστολή της, ημερομηνίας 2 Μαΐου 2017, ενημέρωσε την επιτροπή για την αδυναμία της να εκπροσωπηθεί στην επιτροπή, εκφράζοντας παράλληλα τη θέση της ότι έχει διαχρονικά και κατ’ επανάληψη καταθέσει την αντίθεσή της με την οποιαδήποτε αύξηση του μέγιστου ποσού που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του τέλους που καταβάλλεται από τους εργοδότες στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς η οποιαδήποτε αύξηση δε δικαιολογείται από τις οικονομικές καταστάσεις του εν λόγω ταμείου.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 20 και 37 του περί Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Νόμου, είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων περί Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Τέλος Καταβλητέον υπό Εργοδοτών) Κανονισμών, ώστε να διαγραφεί η πρόνοια για την ανάγκη τροποποίησης των πιο πάνω κανονισμών, κάθε φορά που διαφοροποιείται το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών κοινωνικής ασφάλισης, προκειμένου να καθορίζεται το ύψος του τέλους που καταβάλλεται από τους εργοδότες στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Ειδικότερα, γίνεται εισήγηση το όλο θέμα να ρυθμίζεται κατά τρόπο, ώστε το ποσό που πρέπει να καταβάλλεται ως τέλος να αναπροσαρμόζεται αυτόματα με βάση το πιο πάνω ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών όπως αυτό εκάστοτε καθορίζεται βάσει του σχετικού νόμου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στη Βουλή, οι προτεινόμενες πρόνοιες έχουν στόχο τη μείωση του διοικητικού κόστους της ΑνΑΔ με την εφαρμογή μιας μόνιμης και διαρκούς ρύθμισης.

Στα πλαίσια της συζήτησης επί των προνοιών των κανονισμών που διεξήχθη στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής, ο γενικός διευθυντής της ΑνΑΔ επισήμανε στην επιτροπή ότι πρόκειται για μια απλή ρύθμιση η οποία θα διευκολύνει το έργο της Αρχής και θα μειώσει το λειτουργικό της κόστος.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών όπως αυτοί κατατέθηκαν στη Βουλή από την εκτελεστική εξουσία.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

 

16 Μαΐου 2017

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων