Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών του 2017, Νόμος του 201

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Μουσιούττας
Ονούφριος Κουλλά Άννα Θεολόγου
Στέφανος Στεφάνου Γιώργος Περδίκης
Αντρέας Καυκαλιάς  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 24 Απριλίου και στις 8 Μαΐου 2017. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ).

Ο προϋπολογισμός του ΚΟΔΑΠ για το έτος 2017 προβλέπει δαπάνες ύψους €115.316.686 και έσοδα ύψους €89.336.670, τα οποία προέρχονται από συνδρομές των μελών (€16.896.576), εισπρακτέους τόκους (€400.000), πώληση αποθεμάτων (€16.852.000), αναδιάρθρωση δανείου (€30.000.000), δανεισμό από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (€16.792.063) και άλλα δάνεια (€8.396.031).

Οι κυριότερες δαπάνες του ΚΟΔΑΠ για το 2017 αφορούν τις δαπάνες αγοράς και διατήρησης αποθεμάτων πετρελαιοειδών (€62.622.140), τις δαπάνες για τη δημιουργία τερματικού πετρελαιοειδών (€33.584.125) και την ενοικίαση των δεξαμενών της Μονής (€1.530.000).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, αποστολή του ΚΟΔΑΠ είναι η διατήρηση αποθεμάτων προϊόντων πετρελαιοειδών τα οποία να είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή και με τέτοιο τρόπο ώστε, σε περίπτωση ελλείψεων στην προμήθεια ενέργειας, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού να μπορεί να αποδεσμεύσει ποσότητες αποθεμάτων για κάλυψη των αναγκών.

Ο ΚΟΔΑΠ εκπληρώνει την αποστολή αυτή διατηρώντας ιδιόκτητα και ενοικιαζόμενα αποθέματα ως ακολούθως:

1. Ιδιόκτητα αποθέματα αποθηκευμένα στο Βασιλικό (εταιρεία VTTV) - 143 000 μετρικοί τόνοι (ΜΤ).

2. Ιδιόκτητα αποθέματα αποθηκευμένα στην ΑΗΚ - 26 000 ΜΤ.

3. Ιδιόκτητα αποθέματα αποθηκευμένα στην Ελλάδα (εγκαταστάσεις “Motor Oil”) - 31 000 ΜΤ.

4. Ενοικιαζόμενα αποθέματα - 330 000 ΜΤ.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, εντός του 2017 προγραμματίζεται να μετακινηθούν αποθέματα ύψους 34 000 ΜΤ από τις εγκαταστάσεις της VTTV στις δεξαμενές της ΑΗΚ στη Μονή.

Οι κυριότεροι στόχοι του ΚΟΔΑΠ για το έτος, σύμφωνα με τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του οργανισμού, αλλά και τα στοιχεία που κατατέθηκαν, είναι μεταξύ άλλων οι ακόλουθοι:

1. Αύξηση της τήρησης αποθεμάτων κατά 20 000 ΜΤ περίπου σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

2. Επαρκής στελέχωση του οργανισμού, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στην αποστολή του, καθώς και στις νέες ανάγκες που προκύπτουν.

3. Έναρξη της πρώτης φάσης του ιδιόκτητου τερματικού του ΚΟΔΑΠ στην περιοχή Βασιλικού, η οποία αναμένεται να κοστίσει συνολικά περίπου €38,9 εκατομ. Το έργο αναμένεται να αποπερατωθεί εντός του 2018.

4. Ανανέωση και επαναδιαπραγμάτευση με την ΑΗΚ της σύμβασης ενοικίασης δεξαμενών αποθήκευσης στον Ηλεκτροπαραγωγικό Σταθμό Μονής.

Στο πλαίσιο της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, μέλη της επιτροπής υπέβαλαν ερωτήσεις και ζήτησαν την κατάθεση στοιχείων αναφορικά με το μελλοντικό στρατηγικό σχεδιασμό του οργανισμού, καθώς και την ανάλυση σεναρίων για την πλέον συμφέρουσα οικονομικά λύση διατήρησης των αποθεμάτων πετρελαιοειδών στη βάση μελέτης που έχει διεξαχθεί.

Συναφώς, ο ΚΟΔΑΠ απέστειλε την εν λόγω ενημέρωση στην επιτροπή, στην οποία περιλαμβάνονται η αρχική στρατηγική μελέτη (2013), καθώς και συμπληρωματική και επικαιροποιημένη μελέτη (2017), στην οποία επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι η επιλογή του οργανισμού για την ανέγερση ιδιόκτητου τερματικού, συγκρινόμενη με την επιλογή της ενοικίασης αποθηκευτικών χώρων, δε δημιουργεί αυξητική τάση στα υφιστάμενα επίπεδα συνδρομών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του προϋπολογισμού, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και Δημοκρατικού Κόμματος, τάσσεται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΚΟΔΑΠ για το έτος 2017.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της Συμμαχίας Πολιτών και του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

16 Μαΐου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων