Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Απόσπασης Υπαλλήλων της Δημόσιας Υπηρεσίας και των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Μουσιούττας
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Σιζόπουλος
Στέφανος Στεφάνου Άννα Θεολόγου
Άριστος Δαμιανού Γιώργος Περδίκης
Αντρέας Καυκαλιάς  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού επανεξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Μαρτίου και 3 Απριλίου 2017. Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, ο πρόεδρος της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ), ο διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Όπως είναι γνωστό, για το υπό αναφορά νομοσχέδιο, το οποίο αποτελούσε μέρος δέσμης νομοθετικών ρυθμίσεων που είχαν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία και αφορούσαν τη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας, κυκλοφόρησε σχετική έκθεση της επιτροπής στις 30 Νοεμβρίου 2016. Όπως είναι επίσης γνωστό, κατά τη συζήτηση στην ολομέλεια του σώματος της πιο πάνω δέσμης μέτρων στις 9 Δεκεμβρίου 2016 οι προτεινόμενες ρυθμίσεις καταψηφίστηκαν από την πλειοψηφία της ολομέλειας του σώματος με εξαίρεση το υπό αναφορά νομοσχέδιο, η συζήτηση του οποίου αναβλήθηκε, με σκοπό την εξέταση επιμέρους προνοιών του από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.

Σημειώνεται ότι ο σκοπός του νομοσχεδίου, οι απόψεις των εμπλεκομένων και τα ζητήματα που απασχόλησαν την επιτροπή περιλαμβάνονται στην αρχική έκθεσή της.

Υπενθυμίζεται ότι σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση νομοθεσίας που να ρυθμίζει την απόσπαση υπαλλήλων της δημόσιας υπηρεσίας σε οργανισμούς δημόσιου δικαίου και αντίστροφα, καθώς και μεταξύ των ίδιων των οργανισμών δημόσιου δικαίου, με στόχο την αποτελεσματική αξιοποίηση των υπαλλήλων, στο πλαίσιο της μείωσης των απασχολουμένων στη δημόσια υπηρεσία και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και της κάλυψης επειγουσών και συνεχώς μεταβαλλόμενων υπηρεσιακών αναγκών, καθώς και της διασφάλισης της απρόσκοπτης λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας και των οργανισμών δημόσιου δικαίου.

Στο στάδιο της επανεξέτασης του νομοσχεδίου από την επιτροπή εκφράστηκαν επιφυλάξεις σε σχέση με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις που προβλέπουν για την απόσπαση των υπαλλήλων των οργανισμών δημόσιου δικαίου στη δημόσια υπηρεσία ή σε άλλους οργανισμούς δημόσιου δικαίου. Ειδικότερα, μέλη της επιτροπής εξέφρασαν την άποψη ότι οι εν λόγω ρυθμίσεις θα μπορούσαν να αποτελέσουν εργαλείο μαζικών αποσπάσεων υπαλλήλων οργανισμών δημόσιου δικαίου, οδηγώντας κατ’ επέκταση σε αποκρατικοποίηση οποιουδήποτε από τους εν λόγω οργανισμούς.

Ο Υφυπουργός παρά τω Προέδρω σε σχέση με τις πιο πάνω ανησυχίες δήλωσε μεταξύ άλλων ότι το νομοσχέδιο δεν αποσκοπεί στην αποκρατικοποίηση οποιουδήποτε οργανισμού δημόσιου δικαίου, αλλά στο να καταστεί δυνατή η καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού της δημόσιας υπηρεσίας και των οργανισμών δημόσιου δικαίου. Περαιτέρω, όπως ο ίδιος επισήμανε, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις αναμένεται να ενισχυθεί η λειτουργία οργανισμών δημόσιου δικαίου με σημαντική επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα όσα δήλωσε ενώπιόν της ο Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, αποφάσισε όπως το κείμενο του νομοσχεδίου διαμορφωθεί, ώστε να καθοριστεί μέγιστος αριθμός υπαλλήλων που θα μπορούν να αποσπώνται από τους οργανισμούς δημόσιου δικαίου, σε απόλυτους αριθμούς και ως ποσοστό επί του συνολικού αριθμού του προσωπικού των οργανισμών αυτών, καθώς και ότι οποιεσδήποτε αποσπάσεις θα ισχύουν για περίοδο μέχρι τρία χρόνια με δυνατότητα ανανέωσης αυτών για μία μόνο φορά.

Συναφώς, το κείμενο του υπό συζήτηση νομοσχεδίου διαμορφώθηκε κατά τρόπο ώστε να επενεχθούν τα ακόλουθα:

1. Οι αποσπάσεις υπαλλήλων οργανισμού δημόσιου δικαίου να μην μπορούν να υπερβαίνουν σωρευτικά τα ογδόντα άτομα ή ποσοστό ύψους 15% επί του συνολικού αριθμού των μόνιμων θέσεων του οργανισμού, όποιο από τα δύο είναι μικρότερο.

2. Όλες οι αποσπάσεις να ισχύουν για περίοδο μέχρι τρία χρόνια με δυνατότητα ανανέωσης για μία μόνο τριετή περίοδο.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή αποφάσισε κατά πλειοψηφία να διαμορφώσει το κείμενο του νομοσχεδίου, ώστε να ενσωματωθούν σε αυτό οι πιο πάνω εισηγήσεις.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών εισηγούνται την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό τελικά διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα πιο πάνω.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και το μέλος της βουλευτής της Συμμαχίας Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υποβάλλει την παρούσα έκθεση στην ολομέλεια της Βουλής για λήψη τελικής απόφασης σε σχέση με το υπό αναφορά νομοσχέδιο στο στάδιο συζήτησής του από την ολομέλεια του σώματος.

 

26 Απριλίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων