Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί Ελέγχου των Ωρών Οδήγησης και Ανάπαυσης των Οδηγών Ορισμένων Οχημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 201και τους κανονισμούς «Οι περί της Εφαρμογής Συστήματος Αποτίμησης της Επικινδυνότητας για τις Επιχειρήσεις (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017»

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Ηλίας Μυριάνθους
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Σόλων Κασίνης Λίνος Παπαγιάννης
Μαρίνος Μουσιούττας  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο και τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 28 Φεβρουαρίου και στις 7 Μαρτίου 2017. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, της αστυνομίας, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της ΠΟΒΕΚ, του Συνδέσμου Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ και ΣΕΚ και των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ. Η Παγκύπρια Ένωση Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών (ΠΕΕΑ), η Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Κύπρου (ΣΕΑΚ), ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Αδειών Α΄ και η συνδικαλιστική οργάνωση ΔΕΟΚ, παρ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ελέγχου των Ωρών Οδήγησης και Ανάπαυσης των Οδηγών Ορισμένων Οχημάτων Νόμου, ώστε να ενσωματωθεί στην εσωτερική έννομη τάξη η τροποποίηση που επιφέρει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/403 της Επιτροπής της 18ης Μαρτίου 2016 για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά την κατάταξη των σοβαρών παραβάσεων των κανόνων της Ένωσης, οι οποίες ενδέχεται να οδηγούν στην απώλεια της υπόληψης του οδικού μεταφορέα, και για τροποποίηση του παραρτήματος III της Οδηγίας 2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις γίνεται εισήγηση για αντικατάσταση του πίνακα του Παραρτήματος ΙΙΙ του πιο πάνω νόμου, ο οποίος κατατάσσει τις παραβάσεις, βάσει των σχετικών ευρωπαϊκών κανονισμών, σε κατηγορίες, ανάλογα με τη σοβαρότητά τους και αυξάνοντας τις κατηγορίες παραβάσεων με τη νέα κατηγορία των «πλέον σοβαρών παραβάσεων». Περαιτέρω με το ίδιο νομοσχέδιο εισάγονται ορισμένες νέες παραβάσεις.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις διατάξεις του περί Ελέγχου των Ωρών Οδήγησης και Ανάπαυσης των Οδηγών Ορισμένων Οχημάτων Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί της Εφαρμογής Συστήματος Αποτίμησης της Επικινδυνότητας για τις Επιχειρήσεις Κανονισμών, ώστε, όπως ακριβώς και στο νομοσχέδιο, να ενσωματωθεί στην εσωτερική έννομη τάξη η τροποποίηση που επιφέρει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/403 της Επιτροπής της 18ης Μαρτίου 2016 για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά την κατάταξη των σοβαρών παραβάσεων των κανόνων της Ένωσης, οι οποίες ενδέχεται να οδηγούν στην απώλεια της υπόληψης του οδικού μεταφορέα, και για τροποποίηση του παραρτήματος III της Οδηγίας 2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Στην περίπτωση των κανονισμών οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αφορούν το σύστημα αποτίμησης του βαθμού επικινδυνότητας των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στη Βουλή, η εφαρμογή των ρυθμίσεων του πιο πάνω Κανονισμού (ΕΕ) 2016/403 τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2017. Σημειώνεται ότι τα υπό εξέταση νομοθετήματα κατατέθηκαν στη Βουλή στις 3 Φεβρουαρίου 2017.

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη στο στάδιο της εξέτασης του νομοσχεδίου και των κανονισμών από την επιτροπή όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις τόσο του νομοσχεδίου όσο και των κανονισμών όπως αυτά κατατέθηκαν στη Βουλή από την εκτελεστική εξουσία.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο και την έγκριση των κανονισμών. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί του προτεινόμενου σχεδίου νόμου και των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

25 Απριλίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων