Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού για την πρόταση νόμου «Ο περί Κοινοτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 3(2) και 4 του περί Μεταβιβάσεως της Ασκήσεως των Αρμοδιοτήτων της Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως και της Ιδρύσεως του Υπουργείου Παιδείας Νόμου, (Τροποποιητικός) Νόμος του 201

Παρόντες:

Κυριάκος Χατζηγιάννης, πρόεδρος Μιχάλης Γιωργάλλας
Γιώργος Κάρουλλας Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Αννίτα Δημητρίου Μη μέλη της επιτροπής:
Γιώργος Κ. Γεωργίου Νίκος Τορναρίτης
Αντρέας Καυκαλιάς Γιώργος Λουκαΐδης
Πανίκος Λεωνίδου Μαρίνος Σιζόπουλος
Χρίστος Ορφανίδης Λίνος Παπαγιάννης
Παύλος Μυλωνάς  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε από τους κ. Κυριάκο Χατζηγιάννη, Γιώργο Κάρουλλα και Αννίτα Δημητρίου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 22 Μαρτίου 2017. Στη συνεδρίαση αυτή παρευρέθηκε ο Διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, συνοδευόμενος από λειτουργό του ίδιου υπουργείου. Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, παρ όλο που κλήθηκε, δεν παρευρέθηκε στη συνεδρία της επιτροπής. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, αφού ανέφερε τους λόγους για τους οποίους δεν κατέστη δυνατό να παρευρεθεί ο υπουργός στην εν λόγω συνεδρία, δήλωσε στην επιτροπή ότι είναι εξουσιοδοτημένος από αυτόν να καταθέσει τις απόψεις του υπουργείου επί της πρότασης νόμου.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί των Κοινοτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Νόμου, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 3(2) και 4 του περί Μεταβιβάσεως της Ασκήσεως των Αρμοδιοτήτων της Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως και της Ιδρύσεως του Υπουργείου Παιδείας Νόμου, ώστε την αρμοδιότητα για τον καθορισμό των σχολικών επετείων στις οποίες γίνεται ανάγνωση μηνυμάτων ή φυλλαδίων και ολιγόλεπτη συζήτηση στην τάξη να έχει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Για το σκοπό αυτό γίνεται εισήγηση να εκδίδεται σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, κατόπιν διαβούλευσης με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο εκ των εισηγητών της πρότασης νόμου πρόεδρος της επιτροπής, στους περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμούς, οι οποίοι εγκρίθηκαν πρόσφατα από τη Βουλή, καθορίζεται σωρεία σχολικών επετείων στις οποίες γίνεται ανάγνωση μηνυμάτων ή φυλλαδίων. Για το λόγο αυτό και προκειμένου να γίνεται καλύτερη κατανομή του εκπαιδευτικού χρόνου, κρίθηκε σκόπιμη η κατάθεση της υπό εξέταση πρότασης νόμου, προκειμένου να προστεθεί ειδική διάταξη στην ισχύουσα νομοθεσία, στην οποία να προβλέπεται ότι για τις πιο πάνω επετείους θα εκδίδεται σχετική εγκύκλιος από το αρμόδιο υπουργείο, κατόπιν διαβούλευσης με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού δήλωσε ότι τάσσεται υπέρ της ψήφισης της πρότασης νόμου, με την οποία, όπως δήλωσε ο ίδιος, δίνεται η δυνατότητα στο αρμόδιο υπουργείο, στο πλαίσιο της καθορισμένης εκπαιδευτικής του πολιτικής, να εξετάζει και να καθορίζει όλες τις εκδηλώσεις με κριτήριο την ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων και την ορθή διαχείριση του διδακτικού χρόνου. Επιπρόσθετα, όπως ανέφερε ο ίδιος, από το 2009 οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού εξετάζουν και επεξεργάζονται στατιστικά στοιχεία όσον αφορά το σύνολο των εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα στα σχολεία, ώστε να οργανωθεί με τον πιο παραγωγικό και αποτελεσματικό τρόπο ο διδακτικός χρόνος στις σχολικές μονάδες. Στο πλαίσιο των στόχων της σχολικής χρονιάς, πρόσθεσε τέλος, έγιναν και συνεχίζονται οι προσπάθειες, για να καθοριστεί ένα πλαίσιο στο οποίο θα συγκεκριμενοποιηθούν τόσο οι εκδηλώσεις όσο και η χρονική τους διάρκεια.

Κατά την εξέταση της πρότασης νόμου, μέλη της επιτροπής εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για την απουσία του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού από τη συνεδρία της επιτροπής. Επίσης, μέλη της επιτροπής έθεσαν θέμα αντισυνταγματικότητας της πρότασης νόμου και ζήτησαν όπως κληθεί εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, προκειμένου να καταθέσει τις απόψεις του επί της πρότασης νόμου. Επιπρόσθετα, ανέφεραν ότι το αντικείμενο της πρότασης νόμου έπρεπε να είχε απασχολήσει την επιτροπή στο πλαίσιο της εξέτασης των περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμών του 2017.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της επιτροπής βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου, γι’ αυτό και εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, το μέλος της βουλευτής της Συμμαχίας Πολιτών, το μέλος της βουλευτής της Αλληλεγγύης, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών τάσσονται εναντίον της ψήφισης της πρότασης νόμου σε νόμο.

 

 

 

5 Απριλίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων