Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου του 2017 Νόμος του 201

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Μουσιούττας
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Σιζόπουλος
Στέφανος Στεφάνου Άννα Θεολόγου
Άριστος Δαμιανού Γιώργος Περδίκης
Αντρέας Καυκαλιάς  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 3 Απριλίου 2017. Στη συνεδρία της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου (ΕΣΚ).

Ο προϋπολογισμός της ΕΣΚ για το 2017 προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €40.611.039 και συνολικά έσοδα ύψους €32.451.460, τα οποία προέρχονται κυρίως από τη μεταπώληση σιτηρών (€32.163.960), την παροχή υπηρεσιών (€80.000), ενοίκια και δικαιώματα (€25.000), καθώς και τόκους (€124.000).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι συνολικές δαπάνες της ΕΣΚ για το οικονομικό έτος 2017 ανέρχονται στα €40.611.039, σε σύγκριση με τις δαπάνες ύψους €44.249.165, που είχαν προϋπολογισθεί στον αντίστοιχο προϋπολογισμό του 2016. Οι εν λόγω δαπάνες αφορούν μεταξύ άλλων σε μισθοδοσία υπαλλήλων (€2.720.786), μισθοδοσία ωρομίσθιου προσωπικού (€2.806.433), λειτουργικές δαπάνες (€1.373.576), αγορά σιτηρών (€29.510.000) και αποπληρωμές δανείων εσωτερικού (€2.000.000).

Σημειώνεται ότι το προϋπολογιζόμενο έλλειμμα ύψους €8.159.579 αναμένεται να καλυφθεί από το ταμειακό απόθεμα της ΕΣΚ, το οποίο κατά την 1ηη Ιανουαρίου 2017 υπολογίστηκε στα €12.366.763.

Στο πλαίσιο της συζήτησης του θέματος, ο πρόεδρος της ΕΣΚ δήλωσε ότι το διοικητικό συμβούλιο της επιτροπής έχει λάβει όρους εντολής κατόπιν σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για τη μεταρρύθμιση/μετεξέλιξη της ΕΣΚ. Συναφώς, στον προϋπολογισμό της ΕΣΚ για το 2017 περιλαμβάνονται σχετικές πρόνοιες για σχέδιο εθελούσιας εξόδου τόσο του μόνιμου όσο και του ωρομίσθιου προσωπικού.

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, τα σχέδια εθελούσιας εξόδου έχουν καταρτιστεί στη βάση των αντίστοιχων σχεδίων που είχαν εφαρμοστεί στην ΕΣΚ κατά το 2005 και έχουν συμφωνηθεί με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, ωστόσο η πρόβλεψη που γίνεται είναι ότι η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων της ΕΣΚ θα επιλέξει τη μεταφορά της στη δημόσια υπηρεσία έναντι των σχεδίων, δυνατότητα που της παρέχεται μέσω της σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου.

Επιπροσθέτως των πιο πάνω, ο ίδιος αρμόδιος δήλωσε ότι το ταμείο συντάξεων της ΕΣΚ παρουσιάζει αναλογιστικό έλλειμμα ύψους €17.000.000 με έτος αναφοράς το 2015, το οποίο αναμένεται να καλυφθεί από το αποθεματικό της επιτροπής, αλλά και από ενδεχόμενα έσοδα που θα προκύψουν από τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας της.

Στο πλαίσιο της περαιτέρω εξέτασης επί των προνοιών του προϋπολογισμού, την επιτροπή απασχόλησαν μεταξύ άλλων ζητήματα που αφορούν τον κύκλο εργασιών και το μερίδιο αγοράς της ΕΣΚ, το σχέδιο μετεξέλιξης και τη διάθεση των περιουσιακών της στοιχείων, καθώς και η περίληψη στον υπό αναφορά προϋπολογισμό πρόνοιας τόσο για δαπάνες που αφορούν μισθοδοσία όσο και για δαπάνες που αφορούν σχέδια εθελούσιας αφυπηρέτησης. Ζητήθηκε περαιτέρω όπως κατατεθούν στην επιτροπή τα σχέδια εθελούσιας εξόδου των υπαλλήλων, όπως αυτά ετοιμάστηκαν, για να προωθηθούν προς έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο, καθώς και το σχέδιο μετεξέλιξης της ΕΣΚ.

Τοποθετούμενος στα πιο πάνω θέματα, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΣΚ δήλωσε ότι η επιτροπή το 2013 είχε προχωρήσει, σε συνεργασία με ανεξάρτητους εκτιμητές, σε επικαιροποίηση της αξίας των περιουσιακών της στοιχείων, ενώ κατάλογος των περιουσιακών της στοιχείων έχει αποσταλεί στον Κεντρικό Φορέα Στέγασης Κρατικών Υπηρεσιών.

Σε ό,τι αφορά την περίληψη πρόνοιας στον προϋπολογισμό τόσο για τη μισθοδοσία των υπαλλήλων όσο και για τα σχέδια εθελούσιας εξόδου, ο ίδιος αρμόδιος ανέφερε ότι, στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι απορρίψουν τα σχέδια αυτά, η ΕΣΚ θα συνεχίσει τη λειτουργία της και συναφώς θα πρέπει να καταβληθούν οι ανάλογοι μισθοί στο προσωπικό.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω και εν αναμονή της κατάθεσης των στοιχείων που έχουν ζητηθεί, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάσσονται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου για το έτος 2017.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά Νέες Δυνάμεις και της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, το μέλος της βουλευτής της Συμμαχίας Πολιτών, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της ενώπιον της ολομέλειας του σώματος για λήψη τελικής απόφασης, επιφυλασσόμενη ως προς το δικαίωμά της για κατάθεση τροπολογιών.

 

 

 

5 Απριλίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων