Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως για την Απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων για το Διορισμό του Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Παρόντες:

Ζαχαρίας Ζαχαρίου, πρόεδρος Ειρήνη Χαραλαμπίδου
Γιώργος Περδίκης Πανίκος Λεωνίδου
Ελένη Σταύρου Ζαχαρίας Κουλίας
Άριστος Δαμιανού Κωστής Ευσταθίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Μαρτίου 2017, εξέτασε την εισήγηση του Υπουργικού Συμβουλίου για το διορισμό νέου Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με βάση σχετική επιστολή του Υφυπουργού παρά τω Προέδρω προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, ημερομηνίας 20 Μαρτίου 2017.

Ειδικότερα, με βάση το εδάφιο (1) του άρθρου 3 του περί Επιτρόπου Διοικήσεως Νόμου, ο Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διορίζεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ύστερα από εισήγηση του Υπουργικού Συμβουλίου και με την προηγούμενη σύμφωνη απόφαση της πλειοψηφίας της Βουλής των Αντιπροσώπων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πιο πάνω επιστολή, λόγω του ότι ο διορισμός της κ. Ελίζας Σαββίδου στη θέση του Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έληξε στις 15 Μαρτίου 2017, γίνεται εισήγηση για διορισμό της κ. Μαρίας Στυλιανού Λοττίδη στην εν λόγω θέση. Επισημαίνεται ότι με βάση τον υφιστάμενο νόμο η θητεία του εν λόγω επιτρόπου είναι εξαετής.

Στην πιο πάνω συνεδρία κλήθηκε και παρευρέθηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ο οποίος παρουσίασε και ανέλυσε στην επιτροπή την εισήγηση της κυβέρνησης. Επισημαίνεται ότι ο εν λόγω υπουργός κατέθεσε ενώπιον της επιτροπής σημείωμα, στο οποίο γίνεται αναφορά στο θεσμό του υπό αναφορά επιτρόπου με βάση τις πρόνοιες της υφιστάμενης νομοθεσίας, καθώς και στο έργο που επιτελεί. Επιπρόσθετα, στο σημείωμα αυτό παρατίθενται αναλυτικά και τα προσόντα της συγκεκριμένης υποψηφίου.

Με βάση τα πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις, τις οποίες υποβάλλει ενώπιον της ολομέλειας του σώματος για τη λήψη τελικής απόφασης:

1. Ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάχθηκαν υπέρ της εισήγησης της κυβέρνησης.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις τάχθηκαν εναντίον της πιο πάνω εισήγησης.

3. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί της πιο πάνω εισήγησης στην ολομέλεια του σώματος.

4. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ δήλωσε ότι, παρ’ όλο που το κόμμα του θα τοποθετηθεί επί της πιο πάνω εισήγησης στην ολομέλεια του σώματος, ο ίδιος, εκφράζοντας την προσωπική του θέση, συμφωνεί με την πιο πάνω εισήγηση της κυβέρνησης.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή υποβάλλει την παρούσα έκθεση στην ολομέλεια της Βουλής για λήψη τελικής απόφασης.

30 Μαρτίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων