Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς «Οι περί Σπόρων (Ελαιούχα και Κλωστικά Φυτά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 201

Παρόντες:

Αντρέας Καυκαλιάς, πρόεδρος Νίκος Κέττηρος
Μιχάλης Γιωργάλλας Χρίστος Ορφανίδης
Ονούφριος Κουλλά Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης
Δημήτρης Δημητρίου Ηλίας Μυριάνθους
Γιώργος Κ. Γεωργίου Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 7 και 14 Μαρτίου 2017. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Γεωργίας του ίδιου υπουργείου και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας (ΚΥΣΥΦ) και οι αγροτικές οργανώσεις ΠΕΚ, ΕΚΑ, Νέα Αγροτική Κίνηση”, “Παναγροτικός Σύνδεσμος και Ευρωαγροτικός”, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 14 του περί Σπόρων Νόμου, είναι η τροποποίηση των ισχυόντων περί Σπόρων (Ελαιούχα και Κλωστικά Φυτά) Κανονισμών, έτσι ώστε να εναρμονιστεί η εθνική νομοθεσία με την Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2016/11 της Επιτροπής, της 5ης Ιανουαρίου 2016, για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 2002/57/ΕΚ του Συμβουλίου περί εμπορίας των σπόρων προς σπορά των ελαιούχων και κλωστικών φυτών.

Ειδικότερα, με τους υπό συζήτηση κανονισμούς προτείνεται η τροποποίηση των προνοιών του παραρτήματος ΙΙ των βασικών κανονισμών, οι οποίες αφορούν τα όρια ποικιλιακής καθαρότητας των σπόρων προς σπορά, έτσι ώστε να καθοριστούν τα όρια της ποικιλιακής καθαρότητας για την παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων προς σπορά υβριδικών ποικιλιών χειμερινής και εαρινής ελαιοκράμβης.

Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος επισήμαναν στην επιτροπή ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αφορούν τεχνικής φύσεως ζητήματα και δεν αναμένεται να έχουν οποιαδήποτε αρνητική επίπτωση στις κυπριακές καλλιέργειες.

Σημειώνεται ότι η προθεσμία μεταφοράς της πιο πάνω εκτελεστικής Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο ήταν η 31η Δεκεμβρίου 2016. Ωστόσο, οι προτεινόμενοι κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή στις 3 Φεβρουαρίου 2017.

Όλοι όσοι παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, κατά πλειοψηφία του προέδρου της και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και των μελών της βουλευτών του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και της Αλληλεγγύης, εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

 

28 Μαρτίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων