Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την πρόταση νόμου «Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016»

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Μαρίνος Μουσιούττας
Μάριος Μαυρίδης Άγγελος Βότσης
Σόλων Κασίνης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε από τους βουλευτές κ. Αντρέα Φακοντή, Σκεύη Κούτρα Κουκουμά και Ελένη Μαύρου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 31η Ιανουαρίου, στις 14 και την 21η Φεβρουαρίου 2017. Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ο γενικός διευθυντής του ίδιου υπουργείου συνοδευόμενοι από υπηρεσιακούς παράγοντες, η πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας της Βουλής των Γερόντων, εκπρόσωποι του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού, της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ευημερίας Ηλικιωμένων, της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων, της Ένωσης Κυπρίων Συνταξιούχων (ΕΚΥΣΥ-ΠΕΟ) και της Παγκύπριας Ένωσης Συνταξιούχων (ΠΕΣΥ-ΣΕΚ). Η συνδικαλιστική οργάνωση ΔΕΟΚ, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμου, ώστε αφενός μεν η δέκατη τρίτη σύνταξη να μην περιλαμβάνεται στο εισόδημα των αιτητών ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και αφετέρου δε να διαγραφεί η διάταξη που προνοεί για χρηματική επιβάρυνση ύψους €100 σε περίπτωση παράλειψης γνωστοποίησης αλλαγής στοιχείων που αναφέρονται στην αίτηση αιτητή ή οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων υποβλήθηκαν από αυτόν στον προϊστάμενο της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας.

Στο πλαίσιο της συζήτησης που διεξήχθη στην επιτροπή, η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού συμφώνησε με τη γενικότερη φιλοσοφία της πρότασης νόμου, κατέθεσε εισήγηση για τη βελτίωση των προτεινόμενων ρυθμίσεων, κατά τρόπο ώστε η δέκατη τρίτη σύνταξη που λαμβάνεται από χαμηλοσυνταξιούχους να συνυπολογίζεται για σκοπούς ενδεχόμενης δέκατης τρίτης παροχής ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Περαιτέρω, δήλωσε ότι από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις υπολογίζεται ότι θα επηρεαστούν περίπου 1 000 χαμηλοσυνταξιούχοι. Παράλληλα, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων επισήμανε ότι δεν υπάρχει αντίρρηση στη διαγραφή της διάταξης αναφορικά με τη χρηματική επιβάρυνση ύψους €100, καθότι αυτή παραμένει ανενεργή από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του υπό τροποποίηση νόμου, προσθέτοντας ότι ο αρχικός της σκοπός επιτυγχάνεται ικανοποιητικά από τις υπόλοιπες σχετικές διατάξεις του βασικού νόμου.

Όλοι οι υπόλοιποι παρευρισκόμενοι εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους και συμφώνησαν με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, όπως αυτές διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τα πιο πάνω.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω.

 

 

30ή Μαρτίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων