Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού του 2017 Νόμος του 201

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Μουσιούττας
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Σιζόπουλος
Στέφανος Στεφάνου Άννα Θεολόγου
Αντρέας Καυκαλιάς Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 27 Μαρτίου 2017. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ).

Ο προϋπολογισμός του ΚΟΑ για το οικονομικό έτος 2017 είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει δαπάνες ύψους €31.389.180 και έσοδα του ίδιου ύψους, τα οποία προέρχονται κυρίως από κρατική χορηγία ύψους €28.000.000, έσοδα από ιδιόκτητους και άλλους αθλητικούς χώρους ύψους €700.000, έσοδα από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων ύψους €700.000 και άλλα έσοδα ύψους €1.848.060.

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, οι κυριότερες δαπάνες του ΚΟΑ στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό αναλύονται μεταξύ άλλων ως ακολούθως:

1. Διαχειριστικά έξοδα (€12.741.512).

2. Χορηγίες (€12.210.628).

3. Δημιουργία και βελτιώσεις αθλητικών χώρων (€3.812.010).

4. Αποπληρωμή δανείων και άλλων υποχρεώσεων (€2.275.000).

5. Μη προβλεπόμενες δαπάνες (€300.000).

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι βασικότερες παράμετροι στις οποίες στηρίζεται ο προϋπολογισμός είναι οι ακόλουθες:

1. Αύξηση εσόδων από άλλες πηγές.

2. Μείωση των κατασκευαστικών έργων.

3. Δημιουργία ειδικού άρθρου για τον εθελοντισμό.

4. Αναβάθμιση του γνωσιολογικού επιπέδου των προπονητών, των αθλητικών διοικητικών αξιωματούχων και των λειτουργών των ομοσπονδιών μέσω της Ακαδημίας Αθλητισμού.

5. Βελτίωση του προγράμματος για την παραχώρηση γυμναστών στην Εθνική Φρουρά.

6. Διεξαγωγή της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού στους κυριότερους δήμους της Κύπρου.

7. Προώθηση του αθλητικού τουρισμού.

Στο πλαίσιο της συζήτησης του προϋπολογισμού ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΚΟΑ δήλωσε ότι, παρ όλο που η κρατική χορηγία προς τον ΚΟΑ παρουσιάζει αύξηση ύψους €2.144.000 σε σχέση με το έτος 2016, αυτή προορίζεται να καλύψει τη συντήρηση του Τσιρείου Σταδίου (€1.200.000), την εφαρμογή του νόμου για την πρόληψη και την καταστολή της βίας στους αθλητικούς χώρους (€1.500.000) και την αποπληρωμή του δανείου για την ανέγερση νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου στη Λεμεσό. Ως εκ τούτου, η κρατική χορηγία που παρέχεται προς τον ΚΟΑ για την κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών παρουσιάζει μείωση ύψους €756.000.

Στο στάδιο της περαιτέρω εξέτασης του προϋπολογισμού τα μέλη της επιτροπής υπέβαλαν σειρά ερωτημάτων που αφορούσαν μεταξύ άλλων τη στήριξη του κοινωνικού αθλητισμού, την κάρτα φιλάθλου, το νέο γήπεδο Λεμεσού, τον οικονομικό έλεγχο των ομοσπονδιών, τα σχέδια επαγγελματικής αποκατάστασης των αθλητών, τη στήριξη των προσφυγικών σωματείων και την ενίσχυση του αθλητικού τουρισμού. Επιπροσθέτως, ζητήθηκε όπως κατατεθούν αναλυτικά στοιχεία για τις οικονομικές καταστάσεις και το λογαριασμό αποτελεσμάτων του ΚΟΑ, καθώς και στοιχεία για την κατανομή των κονδυλίων που χορηγεί ο ΚΟΑ στις διάφορες αθλητικές ομοσπονδίες.

Απαντώντας στα πιο πάνω ερωτήματα και τοποθετούμενος σχετικά, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΚΟΑ ανέφερε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Στο παρόν στάδιο ο ΚΟΑ θέτει ως προτεραιότητα τη στήριξη του κοινωνικού αθλητισμού και ως εκ τούτου δεν προωθεί σε μεγάλο βαθμό τον αγωνιστικό αθλητισμό.

2. Η κάρτα φιλάθλου δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί, καθότι εκκρεμεί σχετική απόφαση της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών. Ο ΚΟΑ έχει μελετήσει εναλλακτικά σενάρια, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως προς το εν λόγω ζήτημα, ανεξαρτήτως της τελικής απόφασης.

3. Ο ΚΟΑ, σε τεχνοκρατικό επίπεδο, είναι έτοιμος να προχωρήσει τις διαδικασίες για την ανέγερση νέου γηπέδου στη Λεμεσό, ωστόσο προκύπτουν ζητήματα κρατικής ενίσχυσης ως προς την παράδοση και τη διαχείρισή του από τα αθλητικά σωματεία, για τα οποία καταβάλλεται προσπάθεια αντιμετώπισής τους.

4. Οι ομοσπονδίες τα τελευταία χρόνια υπόκεινται σε οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο από τον ΚΟΑ, ενώ πρόθεση του οργανισμού είναι η τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας, ώστε να εισαχθεί η αρχή της χρηστής διοίκησης στις ομοσπονδίες.

5. Ο ΚΟΑ παρέχει ειδικά προγράμματα για τη στήριξη των αθλητών τόσο σε επίπεδο πρωταθλητισμού όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο μέσω της παροχής ειδικών χορηγιών, προγραμμάτων ενίσχυσης ταλέντων, χορηγιών προς τις ομοσπονδίες και σχεδίου επαγγελματικής αποκατάστασης.

6. Η χορηγία που παρέχεται στα προσφυγικά σωματεία διατηρείται στα ίδια επίπεδα με τα προηγούμενα χρόνια, ωστόσο, σε περίπτωση ύπαρξης πλεονάσματος στον προϋπολογισμό για το έτος 2017, ο ΚΟΑ προτίθεται να διαθέσει πρόσθετα κονδύλια για το σκοπό αυτό.

7. Ο ΚΟΑ σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμού Τουρισμού προβαίνουν σε ενέργειες ενίσχυσης του αθλητικού τουρισμού μέσω της αξιοποίησης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων. Ωστόσο, παρά το μεγάλο ενδιαφέρον που παρατηρείται από το εξωτερικό για τον τομέα αυτό, η απουσία κατάλληλων υποδομών αδυνατεί να ικανοποιήσει τις αυξημένες απαιτήσεις.

Σημειώνεται ότι ο ΚΟΑ με επιστολή του ημερομηνίας 27 Μαρτίου 2017 κατέθεσε τα στοιχεία που ζητήθηκαν για τις οικονομικές καταστάσεις και το λογαριασμό αποτελεσμάτων του οργανισμού, καθώς και στοιχεία για την κατανομή των χορηγιών προς τις αθλητικές ομοσπονδίες.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

30 Μαρτίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων