Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Ισπανίας για την Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών (Κυρωτικός) Νόμος του 2017»

Παρόντες:

Γιώργος Λιλλήκας, πρόεδρος Αδάμος Αδάμου
Νίκος Τορναρίτης Χριστιάνα Ερωτοκρίτου
Στέλλα Κυριακίδου Άγγελος Βότσης
Γιώργος Λουκαΐδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαρτίου 2017. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Άμυνας, του Υπουργείου Εξωτερικών και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η κύρωση με βάση το άρθρο 169.2 του συντάγματος της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Βασιλείου της Ισπανίας για την Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών, η οποία υπογράφηκε στη Μαδρίτη στις 19 Ιανουαρίου 2016. Σημειώνεται ότι η διαπραγμάτευση για την εν λόγω συμφωνία εγκρίθηκε με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 2/2009 και ημερομηνία 20 Μαΐου 2009, ενώ η εξουσιοδότηση για την υπογραφή της εγκρίθηκε με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 79.111 και ημερομηνία 14 Ιουλίου 2015.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Άμυνας, καθώς και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, με την υπό αναφορά συμφωνία μεταξύ άλλων καθορίζονται κανόνες σχετικά με την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών οι οποίες ανταλλάσσονται αμοιβαία στο πλαίσιο της πολιτικής, στρατιωτικής, οικονομικής, νομικής, επιστημονικής και τεχνολογικής ή οποιαδήποτε άλλης συνεργασίας, καθώς και των διαβαθμισμένων πληροφοριών οι οποίες προκύπτουν από την εν λόγω συνεργασία. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι παρόμοιες συμφωνίες υπογράφτηκαν ήδη και με άλλες χώρες.

Όλοι όσοι κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια της Βουλής.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο, ο τίτλος του θα τροποποιηθεί, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Βασιλείου της Ισπανίας για την Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών (Κυρωτικός) Νόμος του 2017».

 

28 Μαρτίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων