Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού του 2015 Νόμος του 2015 (Τροποποιητικός) (Αρ. 1) Νόμος του 201

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Μουσιούττας
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Σιζόπουλος
Στέφανος Στεφάνου Άννα Θεολόγου
Αντρέας Καυκαλιάς Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 27 Μαρτίου 2017. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ).

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού του 2015 Νόμου, ώστε στα έσοδα του εν λόγω προϋπολογισμού να περιληφθεί πρόσθετη πρόνοια συνολικού ύψους €108.338 για έσοδα που έχουν προκύψει από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων (ΕΑΣ). Περαιτέρω, με τον προτεινόμενο νόμο σκοπείται η μεταφορά κονδυλίων συνολικού ύψους €400.000 από άρθρα του προϋπολογισμού του ΚΟΑ για το έτος 2015, από τα οποία προέκυψαν εξοικονομήσεις, σε άλλα άρθρα του ίδιου προϋπολογισμού, για τα οποία προέκυψε ανάγκη για επιπρόσθετες δαπάνες, πέρα από τις ήδη εγκεκριμένες και ειδικότερα σε σχέση με το άρθρο που αφορά την επιχορήγηση των αθλητικών φορέων, με σκοπό την ενίσχυση των προσφυγικών σωματείων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, με βάση τη νομοθεσία για τα στοιχήματα, η ΕΑΣ καταβάλλει στον ΚΟΑ ποσοστό ύψους δύο τοις εκατόν (2%) επί των καθαρών αποδοχών από το στοίχημα, ο οποίος αυτόματα κατανέμει ολόκληρο το ποσό ως ακολούθως:

1. Ποσοστό ύψους 1,5% στην Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, το οποίο διατίθεται για σκοπούς ενίσχυσης των ποδοσφαιρικών ομάδων και των ακαδημιών τους.

2. Ποσοστό ύψους 0,5% στις υπόλοιπες κυπριακές ομοσπονδίες ομαδικών αθλημάτων, το οποίο διατίθεται για σκοπούς ενίσχυσης των ομάδων και των ακαδημιών τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, στον προϋπολογισμό του ΚΟΑ για το 2015 περιλήφθηκε πρόνοια για έσοδα από την ΕΑΣ ύψους €500.000. Ωστόσο, μέχρι το τέλος του υπό αναφορά έτους, η ΕΑΣ κατέβαλε στον ΚΟΑ ποσό ύψους €608.338 λόγω αύξησης των καθαρών αποδοχών της από το στοίχημα.

Στα πλαίσια της συζήτησης του θέματος ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΚΟΑ δήλωσε ότι με τον προτεινόμενο τροποποιητικό προϋπολογισμό δε ζητείται οποιαδήποτε αύξηση στην κρατική χορηγία, αφού οι πρόσθετες δαπάνες που προβλέπονται σε αυτόν καλύπτονται μέσω της εξοικονόμησης άλλων κονδυλίων.

Περαιτέρω, όπως ο ίδιος επισήμανε, η παραχώρηση πρόσθετων πιστώσεων για την ενίσχυση των προσφυγικών σωματείων μέσω του προϋπολογισμού του ΚΟΑ αποτελεί πρακτική που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια και αποσκοπεί στη διατήρησή τους στην ενεργό δράση. Το προτεινόμενο ποσό, ύψους €400.000, αντιπροσωπεύει ποσοστό ύψους περίπου 53% του συνολικού ποσού των ελάχιστων ετήσιων αναγκών των εν λόγω σωματείων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

30 Μαρτίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων