Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης του 2017 Νόμος του 2017»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Μουσιούττας
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Σιζόπουλος
Στέφανος Στεφάνου Άννα Θεολόγου
Άριστος Δαμιανού Γιώργος Περδίκης
Αντρέας Καυκαλιάς  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 13 και 20 Μαρτίου 2017. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ).

Ο προϋπολογισμός του ΟΧΣ για το έτος 2017 προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €9.243.173 και συνολικά έσοδα ύψους €18.202.078. Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, τα έσοδα του ΟΧΣ προέρχονται κυρίως από τόκους (€14.892.078), αμοιβές για υπηρεσίες δανείων του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (€2.100.000), από ασφαλιστικές υπηρεσίες (€500.000) και από αμοιβή για υπηρεσίες κυβερνητικών δανείων (€500.000), ενώ οι δαπάνες του οργανισμού αφορούν αποδοχές προσωπικού (€4.297.973), δαπάνες διαχείρισης (€2.735.200), αγορά στοιχείων πάγιου ενεργητικού (€2.020.000) και μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό (€200.000).

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο προϋπολογισμός του ΟΧΣ παρουσιάζει αύξηση στις συνολικές δαπάνες λόγω αύξησης στα διαχειριστικά και τα κεφαλαιουχικά έξοδα, η οποία οφείλεται στη βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη στρατηγική του οργανισμού για βελτίωση, αναδιοργάνωση και επανατοποθέτησή του ως την καλύτερη επιλογή για τη δανειοδότηση των νοικοκυριών.

Στο πλαίσιο της συζήτησης ο πρόεδρος του ΟΧΣ ενημέρωσε την επιτροπή ότι ο οργανισμός διασφαλίζει τη βιωσιμότητά του με την παροχή χαμηλότοκων δανείων και με νοικοκυρεμένη οικονομική πολιτική, διατηρώντας παράλληλα τον κοινωνικό του ρόλο.

Περαιτέρω, όπως ο ίδιος ανέφερε, ο ΟΧΣ έχει θέσει τους ακόλουθους στόχους για το οικονομικό έτος 2017:

1. Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων με την προώθηση των αναδιαρθρώσεων και την ανάκτηση των καθυστερημένων δόσεων.

2. Διεύρυνση των εργασιών του οργανισμού μέσω της προώθηση των προϊόντων και εισαγωγής νέων προϊόντων/υπηρεσιών προς τους πελάτες.

3. Υλοποίηση νέας πολιτικής στον οργανισμό με την αξιοποίηση της μελέτης αξιολόγησης και προσαρμογής της οργανωτικής δομής του ΟΧΣ στο νομικό και θεσμικό πλαίσιο που διέπει τα αδειοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα.

4. Αυτονόμηση της μηχανογράφησης του ΟΧΣ, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2019, και απεξάρτησή του από την ανώτερη διεύθυνση τεχνολογίας της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας.

Αναφορικά με τα θέματα στελέχωσης και προσωπικού, ο ίδιος πιο πάνω αρμόδιος δήλωσε ότι ο οργανισμός έχει προβεί σε αλλαγές στη δομή του με την κατάργηση της θέσης αναπληρωτή γενικού διευθυντή και τη δημιουργία πέντε θέσεων γραφέα.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της εξέτασης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, μέλη της επιτροπής έθεσαν σειρά ζητημάτων που αφορούν μεταξύ άλλων το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας, τη δραστηριότητα, τη στελέχωση του ΟΧΣ, τα ωφελήματα που παρέχονται στο προσωπικό, το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, το ύψος των μη εξυπηρετούμενων δανείων και το δείκτη λειτουργικού κόστους προς το συνολικό εισόδημα (cost to income ratio). Επιπροσθέτως, ζήτησαν την κατάθεση της κατάστασης οικονομικών αποτελεσμάτων και του οργανογράμματος του ΟΧΣ, καθώς και περαιτέρω ανάλυση για επιμέρους κονδύλια του προϋπολογισμού του οργανισμού. Συναφώς, ο ΟΧΣ αναφορικά με τα πιο πάνω ζητήματα που τέθηκαν από την επιτροπή κατέθεσε σχετικό γραπτό υπόμνημα, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2017.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του προϋπολογισμού και λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, του μέλους της βουλευτή της Συμμαχίας Πολιτών και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης για το 2017.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

21η Μαρτίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων