Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης του 2017 Νόμος του 201

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Μουσιούττας
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Σιζόπουλος
Στέφανος Στεφάνου Άννα Θεολόγου
Άριστος Δαμιανού Γιώργος Περδίκης
Αντρέας Καυκαλιάς  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 13 και στις 20 Μαρτίου 2017. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης και ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος.

Ο προϋπολογισμός του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης για το 2017 προβλέπει δαπάνες ύψους €778.839 και έσοδα συνολικού ύψους €627.194, τα οποία προέρχονται από πάγια ετήσια εισφορά των τραπεζών (€607.614), ατομική εισφορά των αιτητών (€16.080) και επιβαρύνσεις (€3.500).

Οι κυριότερες δαπάνες του εν λόγω φορέα για το 2017 αφορούν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Αποδοχές προσωπικού (€353.033).

2. Αγορά υπηρεσιών (€134.000).

3. Συνεισφορές σε ταμεία (€70.163).

4. Έξοδα λειτουργίας γραφείου (€43.200).

5. Ελεγκτικά και λογιστικά δικαιώματα (€22.000).

6. Αγορά μηχανογραφικού εξοπλισμού, προγραμμάτων και υπηρεσιών (€12.635).

7. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό (€39.000).

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, με βάση τα προβλεπόμενα έσοδα και τις προβλεπόμενες δαπάνες προκύπτει ταμειακό έλλειμμα ύψους €151.645, το οποίο θα καλυφθεί από ισόποσα ταμειακά διαθέσιμα.

Στο πλαίσιο της συζήτησης του προϋπολογισμού ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος δήλωσε ότι το Γραφείο του αντιμετωπίζει προβλήματα στελέχωσης, λόγω της καθυστέρησης που παρατηρείται εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης στην πλήρωση αριθμού εξειδικευμένων θέσεων οι οποίες προβλέπονταν στον προϋπολογισμό του φορέα για το 2016. Όπως ο ίδιος ανέφερε, η ανεπαρκής στελέχωση δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην επιχειρησιακή ανεξαρτησία του και στην εύρυθμη λειτουργία του Γραφείου του, καθότι παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση στην έκδοση αποφάσεων για υποβληθέντα παράπονα και στη διευθέτηση χρηματοοικονομικών διαφορών.

Ενημερώνοντας περαιτέρω την επιτροπή, ο ίδιος δήλωσε ότι, λόγω των κενών και των αδυναμιών που εντοπίζονται στον περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης Νόμο, προκύπτουν προβλήματα μεταξύ άλλων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων από το διοικητικό συμβούλιο του φορέα και κατ’ επέκταση στον καταρτισμό και στην έγκριση του προϋπολογισμού του φορέα από το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο.

Συναφώς, επισήμανε την ανάγκη τροποποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας, ώστε να αρθούν οι αδυναμίες που προκύπτουν σε σχέση με τη δομή του διοικητικού συμβουλίου και να κατοχυρωθεί η ανεξαρτησία του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, και προς το σκοπό αυτό η εκτελεστική εξουσία βρίσκεται στο στάδιο της ετοιμασίας σχετικού νομοσχεδίου.

Σημειώνεται ότι ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος στο πλαίσιο της συνεδρίας της επιτροπής ημερομηνίας 13 Μαρτίου 2017 κατέθεσε σχετικό υπόμνημα για σκοπούς περαιτέρω ενημέρωσης της επιτροπής.

O πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης δήλωσε σε σχέση με την πλήρωση των κενών θέσεων ότι η διαδικασία πλήρωσής τους από το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε εξέλιξη και ότι η καθυστέρηση που παρατηρήθηκε οφείλεται στις διαδικασίες του διορισμού νέου προέδρου και μέλους στο διοικητικό συμβούλιο του φορέα από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού, ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, του μέλους της βουλευτή της Συμμαχίας Πολιτών και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, τάχθηκε υπέρ της ψήφισης του νομοσχέδιου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης για το έτος 2017.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

22 Μαρτίου 2017

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων