Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τo νομοσχέδιο «Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 201

Παρόντες:

Γεώργιος Γεωργίου, πρόεδρος Νίκος Κέττηρος
Δημήτρης Δημητρίου Πανίκος Λεωνίδου
Κώστας Κωνσταντίνου Κωστής Ευσταθίου
Άριστος Δαμιανού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 22 Φεβρουαρίου και στις 8 Μαρτίου 2017. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Δικαστηρίων Νόμου, ώστε να αυξηθεί κατά έναν ο καθοριζόμενος σ’ αυτόν αριθμός θέσεων των Επαρχιακών Δικαστών, Ανώτερων Επαρχιακών Δικαστών και Προέδρων Επαρχιακών Δικαστηρίων, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο αυτό, καθώς και τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από την εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ήδη με τον κρατικό προϋπολογισμό για το έτος 2017 έχουν δημιουργηθεί τρεις νέες θέσεις δικαστών και συγκεκριμένα μία θέση Επαρχιακού Δικαστή, μία θέση Ανώτερου Επαρχιακού Δικαστή και μία θέση Προέδρου Επαρχιακού Δικαστηρίου. Ως εκ τούτου, με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο προτείνεται η ανάλογη αύξηση του αριθμού των δικαστών που προβλέπεται στον περί Δικαστηρίων Νόμο για σκοπούς ενσωμάτωσης στον εν λόγω νόμο των νέων δικαστικών θέσεων που δημιουργήθηκαν πρόσφατα στον κρατικό προϋπολογισμό, προκειμένου οι σχετικές διατάξεις των δύο νόμων να συνάδουν.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα πιο πάνω στοιχεία, η δημιουργία των θέσεων αυτών κρίθηκε αναγκαία, ώστε να καταστεί δυνατή η σύσταση δεύτερου Κακουργιοδικείου στην επαρχία Λευκωσίας, με σκοπό την ομαλή διεκπεραίωση των υποθέσεων του Κακουργιοδικείου στην επαρχία αυτή έπειτα από την καταχώριση μεγάλου αριθμού πολύπλοκων και χρονοβόρων υποθέσεων.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφισή του σε νόμο όπως αυτό κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία.

 

21η Μαρτίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων