Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2016»

Παρόντες:

Ελένη Μαύρου, πρόεδρος Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης
Νίκος Νουρής Κωστής Ευσταθίου
Ανδρέας Κυπριανού Παύλος Μυλωνάς
Γιώργος Κάρουλλας Λίνος Παπαγιάννης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 20 Φεβρουαρίου και στις 6 Μαρτίου 2017. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, της ΟΕΒ και της ΠΟΒΕΚ. Η Ένωση Δήμων Κύπρου, το ΚΕΒΕ, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών και η Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρίαση αυτή.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, ώστε από το έτος 2018 η γενική εκτίμηση της ακίνητης ιδιοκτησίας στη Δημοκρατία να διενεργείται κάθε τρία χρόνια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους κυβερνητικούς αρμοδίους, η διεξαγωγή από το έτος 2018 γενικής εκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας, τουλάχιστον ανά τριετία, αποτελεί υποχρέωση που πηγάζει από την παράγραφο 3.8 του επικαιροποιημένου Μνημονίου Συναντίληψης που υπογράφηκε μεταξύ της Δημοκρατίας και της τρόικας σε σχέση με τον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την ακίνητη ιδιοκτησία.

Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου από την επιτροπή μέλη της ζήτησαν πρόσθετα στοιχεία και διευκρινίσεις από τους εκπροσώπους της εκτελεστικής εξουσίας για το γενικότερο θέμα της γενικής εκτίμησης της αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας. Παράλληλα, σχετικές παρατηρήσεις και επιφυλάξεις για το εν λόγω γενικότερο θέμα διατυπώθηκαν και από τους ενδιαφερόμενους φορείς οι οποίοι παρευρέθηκαν στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής και ανέπτυξαν τις απόψεις τους.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία της προέδρου της βουλευτού της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, γι’ αυτό και εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017».

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, το μέλος της βουλευτής της Συμμαχίας Πολιτών, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου δήλωσαν ότι θα τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια της Βουλής.

21η Μαρτίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων