Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2016»

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, πρόεδρος Αντρέας Φακοντής
Ανδρέας Κυπριανού Χριστάκης Τζιοβάνης
Σόλων Κασίνης Ηλίας Μυριάνθους
Κώστας Κώστα Άννα Θεολόγου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 31η Ιανουαρίου και στις 7 Φεβρουαρίου 2017. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Οικονομικών και του Τμήματος Φορολογίας του ίδιου υπουργείου. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου για την κάλυψη νομικών κενών και την αποσαφήνιση διατάξεών του που διέπουν τις μη κερδοσκοπικές εταιρείες.

Ειδικότερα, με το υπό εξέταση νομοσχέδιο σκοπούνται τα ακόλουθα:

1. Η εισαγωγή νομοθετικής ρύθμισης βάσει της οποίας θα αναφέρεται ρητά στο ιδρυτικό έγγραφο των υπό εγγραφή στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη εταιρειών ότι οι εν λόγω εταιρείες είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

2. Η αντικατάσταση της λέξης “κέρδη” μη κερδοσκοπικών εταιρειών με τη λέξη “πλεονάσματα”.

3. Η προσθήκη στο νομοσχέδιο πρόνοιας σύμφωνα με την οποία στο ιδρυτικό έγγραφο μη κερδοσκοπικών εταιρειών θα περιλαμβάνεται διάταξη σύμφωνα με την οποία σε περίπτωση διάλυσης μιας τέτοιας εταιρείας τυχόν πλεονάσματα θα διανέμονται αποκλειστικά και μόνο σε μη κερδοσκοπικούς κοινωφελείς οργανισμούς με σκοπούς παρόμοιους ή/και ανάλογους των σκοπών της υπό διάλυση εταιρείας.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη συμφώνησε με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις και διευκρίνισε ότι αυτές θα συμβάλουν στην ορθότερη φορολογική αντιμετώπιση των μη κερδοσκοπικών εταιρειών.

Όλες οι πλευρές που παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

 

 

 

22 Μαρτίου 2017

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων