Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Ελένη Μαύρου, πρόεδρος Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης
Νίκος Νουρής Κωστής Ευσταθίου
Ανδρέας Κυπριανού Παύλος Μυλωνάς
Γιώργος Κάρουλλας Λίνος Παπαγιάννης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 20 Φεβρουαρίου και στις 6 Μαρτίου 2017. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, της ΟΕΒ και της ΠΟΒΕΚ. Η Ένωση Δήμων Κύπρου, το ΚΕΒΕ, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών και η Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρίαση αυτή.

Σημειώνεται ότι το υπό αναφορά νομοσχέδιο μελετήθηκε από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών της προηγούμενης κοινοβουλευτικής περιόδου και προωθήθηκε στην ολομέλεια με έκθεσή της ημερομηνίας 5 Ιουνίου 2015, ωστόσο η ψήφισή του αναβλήθηκε, για να μελετηθεί περαιτέρω από την επιτροπή.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, ώστε να καταργηθεί η υποχρέωση του διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας να αποστέλλει σε κάθε ιδιοκτήτη ακίνητης ιδιοκτησίας, με τη συμπλήρωση της γενικής εκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας, γραπτή ειδοποίηση με την οποία να του γνωστοποιεί την αξία της γενικής εκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας την οποία κατέχει.

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση ενσωματώθηκε στην οικεία βασική νομοθεσία στα πλαίσια της τροποποίησής της, που επήλθε για τον εκσυγχρονισμό ορισμένων διατάξεών της με αφορμή τη γενική εκτίμηση της ακίνητης ιδιοκτησίας σε τιμές της 1ης Ιανουαρίου 2013.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους κυβερνητικούς αρμοδίους, η προτεινόμενη κατάργηση της υποχρέωσης αποστολής ξεχωριστής ειδοποίησης από το διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας σε κάθε ιδιοκτήτη ακίνητης ιδιοκτησίας, για να γνωστοποιηθεί η αξία της γενικής εκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας του, κρίνεται αναγκαία για σκοπούς εξοικονόμησης πόρων και αποφυγής αχρείαστης επανάληψης διαδικασιών. Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται στα εν λόγω στοιχεία, η αξία της γενικής εκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας γνωστοποιείται σε κάθε ιδιοκτήτη ακίνητης ιδιοκτησίας και μέσω των καταλόγων με τις αξίες της γενικής εκτίμησης, οι οποίοι κατατίθενται με τη συμπλήρωση αυτής σε έντυπη ή/και σε ηλεκτρονική μορφή στο γραφείο του δημάρχου του οικείου δήμου ή στο γραφείο του κοινοτάρχη της οικείας κοινότητας, ανάλογα με την περίπτωση, και αξιοποιώντας την εισαγωγή συστήματος ηλεκτρονικής ενημέρωσης μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Σημειώνεται ότι μέχρι και το προηγούμενο φορολογικό έτος αποστέλλονταν και από το διευθυντή του Τμήματος Φορολογίας σχετικές ειδοποιήσεις προς τους ιδιοκτήτες ακίνητης ιδιοκτησίας, στις οποίες επίσης υπήρχε αναφορά στην αξία της γενικής εκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας τους.

Στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης του νομοσχεδίου από την επιτροπή, μέλη της ζήτησαν πρόσθετα στοιχεία και διευκρινίσεις από τους εκπροσώπους της εκτελεστικής εξουσίας για το γενικότερο θέμα της γενικής εκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας. Παράλληλα, σχετικές παρατηρήσεις και επιφυλάξεις για το εν λόγω γενικότερο θέμα διατυπώθηκαν και από τους ενδιαφερόμενους φορείς, οι οποίοι παρευρέθηκαν στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής και ανέπτυξαν τις απόψεις τους.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαφωνεί με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την καταψήφισή του.

 

 

23 Μαρτίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων