Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Ταμείου για το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας (ΣΕΑΑ) (Καταργητικός) Νόμος του 2017»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Αδάμος Αδάμου
Νίκος Νουρής Μαρίνος Μουσιούττας
Στέλλα Κυριακίδου Γεώργιος Παπαδόπουλος
Γιώργος Τ. Γεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 9 και 16 Φεβρουαρίου 2017. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ όλο που κλήθηκε, δεν κατέστη δυνατό να εκπροσωπηθεί.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η κατάργηση των περί Ταμείου για το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας (ΣΕΑΑ) Νόμων του 1992 έως 1996 λόγω της διάλυσης του Ταμείου για το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας με σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 30 Μαρτίου 2016.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η προτεινόμενη ρύθμιση προέκυψε έπειτα από σχετική υπόδειξη του Υπουργείου Οικονομικών και του Γενικού Λογιστηρίου στα πλαίσια της ευρύτερης προσπάθειας που καταβάλλεται για μείωση του αριθμού των διάφορων ταμείων που λειτουργούν στη Δημοκρατία. Περαιτέρω, με βάση τα ίδια στοιχεία έχει δημιουργηθεί νέα υποδιαίρεση και νέο άρθρο στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, που θα αντικαταστήσει τη λειτουργία του υπό κατάργηση ταμείου.

Στα πλαίσια της συζήτησης του νομοσχεδίου από την επιτροπή, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας διαβεβαίωσαν την επιτροπή ότι, παρά την κατάργηση του υπό αναφορά ταμείου, το κράτος θα συνεχίσει τη στήριξή του προς τα οροθετικά άτομα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και του μέλους της βουλευτή της Αλληλεγγύης, εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια το σώματος.

 

28 Φεβρουαρίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων