Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για τους κανονισμούς «Οι περί της Εφαρμογής των Κοινοτικών Κανονισμών και Κοινοτικών Αποφάσεων Κανονισμοί του 2017»

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, πρόεδρος Αντρέας Φακοντής
Μαρίνος Μουσιούττας Χριστάκης Τζιοβάνης
Ανδρέας Κυπριανού Ηλίας Μυριάνθους
Σόλων Κασίνης Άννα Θεολόγου
Νίκος Νουρής Γεώργιος Παπαδόπουλος
Κώστας Κώστα  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 24 και την 31η Ιανουαρίου 2017. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, της εργοδοτικής οργάνωσης ΟΕΒ, της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΣΕΚ και της ΠΟΒΕΚ. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΠΑΣΥΔΥ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ, η εργοδοτική οργάνωση ΚΕΒΕ, ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Υπεραγορών (ΠΑΣΥΠΕ) και η Ένωση Επιχειρήσεων Λιανικού Εμπορίου Κύπρου (ΕΝΕΛΕΚ), παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής. Ωστόσο, η εργοδοτική οργάνωση ΚΕΒΕ με γραπτή επιστολή της, ημερομηνίας 23 Ιανουαρίου 2017, εξέφρασε τη θέση ότι δεν έχει οποιαδήποτε ένσταση στην έγκριση των κανονισμών.

Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 13 του περί της Εφαρμογής των Κοινοτικών Κανονισμών και Κοινοτικών Αποφάσεων Νόμου, είναι η πλήρης εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της Οδηγίας 2009/22/ΕΚ (Κανονισμός για την ΗΕΚΔ).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, σκοπός του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 524/2013 είναι η δημιουργία μιας πλατφόρμας ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών (ΗΕΔ) για την προώθηση μιας αποτελεσματικής, γρήγορης και δίκαιης εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών μεταξύ καταναλωτών και εμπόρων τόσο για εγχώριες όσο και για διασυνοριακές ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, με τους κανονισμούς εισάγονται στο εθνικό δίκαιο κυρώσεις και συγκεκριμένα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο μέχρι €8.543 από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, σε περίπτωση παραβίασης του άρθρου 14 του Κανονισμού ΕΕ αριθ. 524/2013. Ειδικότερα, το εν λόγω άρθρο επιβάλλει την υποχρέωση στους εμπόρους οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ασχολούνται με ηλεκτρονικές συμβάσεις πωλήσεων ή παροχής υπηρεσιών να παρέχουν μέσω των ιστοσελίδων τους ηλεκτρονική σύνδεση με την πλατφόρμα ΗΕΔ και να γνωστοποιούν την ηλεκτρονική τους διεύθυνση, ώστε οι καταναλωτές να έχουν ένα πρώτο σημείο αναφοράς, σε περίπτωση που επιθυμούν να υποβάλουν παράπονο.

Στα πλαίσια της συζήτησης επί των προνοιών των κανονισμών από την επιτροπή την τελευταία απασχόλησε η διάταξη της ισχύουσας νομοθεσίας με την οποία εξουσιοδοτείται η έκδοση κανονισμών από το Υπουργικό Συμβούλιο για τροποποίηση συγκεκριμένων παραρτημάτων αυτής και η οποία δημιουργεί προβλήματα στην ασφάλεια δικαίου.

Σχολιάζοντας τα πιο πάνω, η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας συμφώνησε ότι η εν λόγω διάταξη δεν προβλέπει για τη νομικά ενδεδειγμένη μέθοδο τροποποίησης του ισχύοντος νόμου. Ως εκ τούτου, η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας έχει προχωρήσει στην ετοιμασία σχετικού νομοσχεδίου για διόρθωση του προβλήματος που έχει εντοπιστεί. Συναφώς, η ίδια εκπρόσωπος διαβεβαίωσε την επιτροπή ότι η τροποποίηση νομοθεσίας μέσω κανονισμών δε θα επαναληφθεί.

Οι εκπρόσωποι της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής και του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, χωρίς να διαφωνούν με τη φιλοσοφία των κανονισμών, εξέφρασαν την ανησυχία και τις επιφυλάξεις τους για το επίπεδο προστασίας των Κυπρίων καταναλωτών, καθώς και για την επάρκεια των ελέγχων σε σχέση με τη διεξαγωγή ηλεκτρονικού εμπορίου στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

 

15 Φεβρουαρίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων