Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για τους κανονισμούς «Οι περί Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων (Διεύθυνση Ελέγχου) - Θέσεις Ανώτερου Λειτουργού Ελέγχου και Λειτουργού Ελέγχου (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2017»

Παρόντες:

Γεώργιος Προκοπίου, πρόεδρος Αντρέας Φακοντής
Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης Κώστας Κώστα
Ευθύμιος Δίπλαρος Ηλίας Μυριάνθους
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Άννα Θεολόγου
Χριστάκης Τζιοβάνης Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 13 Ιανουαρίου και 3 Φεβρουαρίου 2017. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών και της ΠΑΣΥΔΥ.

Σκοπός των υπό συζήτηση κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι η αντικατάσταση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση του Ανώτερου Λειτουργού Ελέγχου και του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση του Λειτουργού Ελέγχου με νέα σχέδια υπηρεσίας.

Το προτεινόμενο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση του Ανώτερου Λειτουργού Ελέγχου προβλέπει μεταξύ άλλων σε σχέση με το υφιστάμενο σχέδιο υπηρεσίας τα ακόλουθα:

1. Τη διαφοροποίηση των καθηκόντων και ευθυνών της θέσης με την προσθήκη σε αυτά του προγραμματισμού, του ελέγχου και του συντονισμού των εργασιών ενός ή περισσότερων τομέων της Διεύθυνσης Ελέγχου, καθώς επίσης προσθήκη του οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου στον τομέα της ειδικότητάς του.

2. Τη διαφοροποίηση των απαιτούμενων προσόντων της εν λόγω θέσης με την απαίτηση για οκταετή, αντί τριετή, τουλάχιστον υπηρεσία στη θέση του Λειτουργού Ελέγχου, αφενός, και την απάλειψη του προσόντος της πολύ καλής γνώσης της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας, αφετέρου, αφού το προσόν της γλώσσας απαιτείται στην αμέσως κατώτερη θέση.

Το προτεινόμενο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση του Λειτουργού Ελέγχου προβλέπει μεταξύ άλλων σε σχέση με το υφιστάμενο σχέδιο υπηρεσίας τα ακόλουθα:

1. Τη διαφοροποίηση των καθηκόντων και ευθυνών της θέσης με την προσθήκη του οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου στις εργασίες πολιτικής, μηχανολογικής, ηλεκτρολογικής ή ηλεκτρονικής μηχανικής και την απάλειψη της αρχιτεκτονικής και της επιμέτρησης ποσοτήτων.

2. Τη διαφοροποίηση των απαιτούμενων προσόντων με την απάλειψη της τριετούς τουλάχιστον μεταπτυχιακής πείρας στον οικείο κλάδο της μηχανικής επιστήμης, αφενός, και την προσθήκη, αφετέρου, διαζευκτικά, εκτός της πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας, που περιλαμβάνεται στο υφιστάμενο σχέδιο υπηρεσίας, της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και το επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, η αντικατάσταση και επικαιροποίηση των υπό εξέταση σχεδίων υπηρεσίας κρίθηκε αναγκαία και επιβεβλημένη για συμμόρφωση με οδηγίες του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού. Σημειώνεται ότι η αντικατάσταση αυτών συμφωνήθηκε στην αρμόδια υποεπιτροπή της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

 

 

 

15 Φεβρουαρίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων