Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για την πρόταση νόμου «Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017»

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, πρόεδρος Κώστας Κώστα
Μαρίνος Μουσιούττας Αντρέας Φακοντής
Ανδρέας Κυπριανού Χριστάκης Τζιοβάνης
Σόλων Κασίνης Ηλίας Μυριάνθους
Νίκος Νουρής Γεώργιος Παπαδόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τους βουλευτές κ. Άννα Θεολόγου εκ μέρους της Συμμαχίας Πολιτών, κ. Άγγελο Βότση εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και κ. Αννίτα Δημητρίου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 24 και την 31η Ιανουαρίου 2017. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) και του Συνδέσμου Πτυχιούχων Εγκεκριμένων Λογιστών-Ελεγκτών Κύπρου. Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και ο Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Λογιστών Κύπρου, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου, ώστε να συμπεριληφθούν οι δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης στις κατηγορίες των εταιρειών που υποχρεούνται σύμφωνα με τον περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμο να υποβάλλουν τις οικονομικές τους καταστάσεις σε έλεγχο από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία.

Σύμφωνα με τους εισηγητές της πρότασης νόμου, όπως εξέφρασαν τις θέσεις τους κατά την πρώτη συνεδρία της επιτροπής, η κατάθεσή της στη Βουλή κρίθηκε αναγκαία για την κάλυψη νομοθετικών κενών και στρεβλώσεων που παρατηρήθηκαν κατά την εφαρμογή της τελευταίας τροποποίησης που επήλθε στη βασική νομοθεσία που διέπει τις εταιρείες.

Ειδικότερα, με τις πρόνοιες της πρότασης νόμου τροποποιείται ο περί Εταιρειών Νόμος, έτσι ώστε-

1. να συμπεριληφθούν οι δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης στις κατηγορίες των εταιρειών που υποχρεούνται σύμφωνα με τον περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμο να υποβάλλουν τις οικονομικές τους καταστάσεις σε έλεγχο από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία.

2. να διευκρινιστεί ότι η ισχύς των διατάξεων του περί Εταιρειών (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 2016 [Νόμος 97(Ι) του 2016] αφορά οικονομικές καταστάσεις οι οποίες λήγουν την 31η Δεκεμβρίου ή σε οποιαδήποτε άλλη μεταγενέστερη ημερομηνία.

3. να διευκρινιστεί περαιτέρω ότι οι οικονομικές καταστάσεις που έχουν ετοιμαστεί δυνάμει των διατάξεων του περί Εταιρειών (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 2016 [Νόμος 97(Ι) του 2016] από τις 23 Σεπτεμβρίου του 2016 μέχρι και την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου θα θεωρούνται έγκυρες και θα γίνονται αποδεκτές από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη.

Στα πλαίσια της συζήτησης της πρότασης νόμου ο εκπρόσωπος του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη συμφώνησε με τις πρόνοιές της, γιατί, όπως δήλωσε, με την ψήφισή της σε νόμο θα καλυφθούν νομοθετικά κενά που παρατηρήθηκαν κατά την εφαρμογή της βασικής νομοθεσίας και θα διορθωθούν οι στρεβλώσεις που προκαλούνται από αυτά.

Ο εκπρόσωπος του ΣΕΛΚ δήλωσε πως με την τελευταία τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου παρατηρήθηκαν παραλείψεις στις νομοθετικές ρυθμίσεις που εισήχθησαν σε αυτόν, με αποτέλεσμα να προκαλείται σύγχυση σε σχέση με τον τρόπο και χρόνο ετοιμασίας των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών. Συναφώς, όπως ο ίδιος δήλωσε, ο σύνδεσμος συμφωνεί με τις πρόνοιες της πρότασης νόμου, γιατί με την ψήφισή της αναμένεται να επιλυθούν τα υπό αναφορά προβλήματα που παρατηρήθηκαν κατά την εφαρμογή του βασικού νόμου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο.

 

 

 

 

15 Φεβρουαρίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων