Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου του 2017 Νόμος του 2016»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Μουσιούττας
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Σιζόπουλος
Άριστος Δαμιανού Άννα Θεολόγου
Αντρέας Καυκαλιάς Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 και στις 30 Ιανουαρίου 2017. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και ο πρόεδρος και ο γενικός διευθυντής του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ).

Ο προϋπολογισμός του ΧΑΚ για το 2017 προβλέπει δαπάνες ύψους €5.879.330 και έσοδα ύψους €5.285.961, τα οποία προέρχονται από ετήσιες συνδρομές και άλλα ετήσια δικαιώματα (€3.262.039), από δικαιώματα εγγραφής και πάγια δικαιώματα (€451.852), από τέλη για αμοιβαία κεφάλαια (€118.750), από τόκους εισπρακτέους (€295.500), καθώς και από διάφορα άλλα έσοδα (€1.157.820).

Οι προβλεπόμενες δαπάνες του ΧΑΚ για το έτος 2017 αναλύονται ως ακολούθως:

1. Τακτικές δαπάνες (€4.720.930), οι οποίες αφορούν κυρίως τα εξής:

α. Αποδοχές προσωπικού και αντιμισθίες μελών του συμβουλίου (€3.345,724).

β. Διάφορα έξοδα (€921.190).

γ. Έξοδα λειτουργίας γραφείου (€291.448).

δ. Έξοδα δημοσίευσης, προβολής, προώθησης και δημοσίων σχέσεων (€121.568).

2. Αναπτυξιακές δαπάνες (€1.108.400), οι οποίες αφορούν κυρίως τα εξής:

α. Μηχανογραφημένος εξοπλισμός και υπηρεσίες (€600.000).

β. Υλοποίηση στρατηγικών σχεδιασμών του ΧΑΚ (€330.000).

γ. Δόσεις δανείου για το νέο οίκημα του ΧΑΚ (€80.400).

δ. Εξοπλισμός μηχανογράφησης/συστημάτων διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο λειτουργίας της Κοινής Πλατφόρμας (€60.000).

3. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό (€50.000).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, ο προϋπολογισμός του ΧΑΚ για το έτος 2017 παρουσιάζει μείωση κατά 9% περίπου. Περαιτέρω, παρατηρείται μείωση ύψους €384.114 (ποσοστό 11%) στις δαπάνες προσωπικού και στις αντιμισθίες, η οποία οφείλεται στην αφυπηρέτηση του γενικού διευθυντή του ΧΑΚ στις αρχές του 2017 και στη μεταφορά προσωπικού στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Ο πρόεδρος του συμβουλίου του ΧΑΚ δήλωσε ότι το χρηματιστήριο κατά την τελευταία πενταετία παρουσίασε ζημιές, οι οποίες οφείλονται κυρίως στην κρίση την οποία διήλθε ο τραπεζικός τομέας τα προηγούμενα χρόνια, καθότι το μεγαλύτερο μέρος του κύκλου εργασιών του ΧΑΚ προερχόταν από τη διαπραγμάτευση μετοχών των τραπεζών, ενώ για το 2017 αναμένεται κερδοφορία.

Περαιτέρω, δήλωσε ότι το ΧΑΚ καταβάλλει προσπάθειες για ανάκαμψη της πτωτικής πορείας των δραστηριοτήτων του των προηγούμενων χρόνων μέσω της εισαγωγής εταιρειών στη νέα αγορά και της εισαγωγής ομολόγων, δράσεις οι οποίες απέδωσαν σημαντική κεφαλαιοποίηση στο ΧΑΚ.

Σε σχέση με τον προϋπολογισμό του ΧΑΚ για το 2017, ο ίδιος αρμόδιος ανέφερε ότι για 2017 θα προκύψουν μεταξύ άλλων έσοδα ύψους €530.000, τα οποία αποτελούν εφάπαξ ποσό και αφορούν την εισαγωγή της Τράπεζας Κύπρου στο χρηματιστήριο του Λονδίνου. Επιπρόσθετα, αναφερόμενος στην πρόνοια του προϋπολογισμού ύψους €1 εκατομ. περίπου για αναπτυξιακές δαπάνες, επισήμανε την ανάγκη υλοποίησης των αναπτυξιακών έργων που προγραμματίζονται για το 2017, τα οποία αφορούν κυρίως την ενίσχυση της υποδομής του ΧΑΚ, ώστε το χρηματιστήριο να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα.

Στο πλαίσιο της συζήτησης του θέματος, την επιτροπή απασχόλησε κυρίως το ζήτημα της ιδιωτικοποίησης του ΧΑΚ. Συναφώς, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΧΑΚ δήλωσε μεταξύ άλλων ότι η πτωτική πορεία των δραστηριοτήτων του ΧΑΚ και οι ζημιές των τελευταίων ετών δεν παρέχουν τη δυνατότητα στο ΧΑΚ να προσελκύσει ιδιωτικά κεφάλαια, με αποτέλεσμα η αποτίμηση της αξίας του οργανισμού να επηρεάζεται αρνητικά. Επιπρόσθετα, επισήμανε ότι η πραγματοποίηση επενδύσεων στην υποδομή του ΧΑΚ και η ανεξαρτητοποίησή του από το Χρηματιστήριο Αθηνών αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από θεσμικούς επενδυτές. Συναφώς, υπό το φως των πιο πάνω δεδομένων, ο ίδιος σημείωσε ότι το ΧΑΚ στο παρόν στάδιο δεν έχει τη δυνατότητα προσέλκυσης επενδυτών και, σε περίπτωση ιδιωτικοποίησής του, η αποτίμηση της αξίας του δε θα ήταν σημαντική.

Περαιτέρω, στο στάδιο της εξέτασης του προϋπολογισμού, μέλη της επιτροπής ζήτησαν από τους αρμοδίους περαιτέρω ενημέρωση αναφορικά με την επιδότηση του επιτοκίου δανείων του προσωπικού του ΧΑΚ, τη συνεισφορά του ΧΑΚ στο ταμείο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και την εισαγωγή του συνεργατισμού στο χρηματιστήριο, στοιχεία τα οποία κατατέθηκαν με σχετική επιστολή, ημερομηνίας 1ης Φεβρουαρίου 2017.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του προϋπολογισμού, αποφάσισε κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών να εισηγηθεί στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΧΑΚ για το έτος 2017.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και το μέλος της βουλευτής της Συμμαχίας Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

15 Φεβρουαρίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων