Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για τo νομοσχέδιο «Ο περί Αρχαιοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016»

Παρόντες:

Γεώργιος Προκοπίου, πρόεδρος Αντρέας Φακοντής
Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης Κώστας Κώστα
Ευθύμιος Δίπλαρος Ηλίας Μυριάνθους
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Άννα Θεολόγου
Χριστάκης Τζιοβάνης Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 13 Ιανουαρίου και στις 3 Φεβρουαρίου 2017. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Αρχαιοτήτων του ίδιου υπουργείου, καθώς και ο έπαρχος Κερύνειας, ο οποίος εκπροσώπησε το Υπουργείο Εσωτερικών και όλες τις επαρχιακές διοικήσεις.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η κατάργηση των άρθρων 22 και 23 του περί Αρχαιοτήτων Νόμου, στα οποία προβλέπεται η ίδρυση και η λειτουργία του Συμβουλευτικού Συμβουλίου Αρχαιοτήτων και η ίδρυση και η λειτουργία των Επαρχιακών Επιτροπών Αρχαιοτήτων, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, οι προτεινόμενες για κατάργηση διατάξεις είναι αναχρονιστικές και οι θεσμοί των υπό εξέταση συμβουλευτικών σωμάτων είναι ανενεργοί, αφού, από το 2008, μετά τη λήξη της θητείας του τότε Συμβουλευτικού Συμβουλίου Αρχαιοτήτων και των Επαρχιακών Συμβουλευτικών Επιτροπών Αρχαιοτήτων, δεν έχουν διοριστεί νέα μέλη στα εν λόγω σώματα.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η κατάργηση των εν λόγω σωμάτων κρίνεται αναγκαία, αφού στις σύγχρονες συνθήκες η κοινωνία των πολιτών ασκεί έλεγχο στις πολιτικές που εφαρμόζονται για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς με νέους τρόπους και νέα μέσα, μέσω των οποίων το Τμήμα Αρχαιοτήτων πιστεύει ότι ασκείται αποτελεσματικότερος και δημοκρατικότερος έλεγχος.

Στο στάδιο της μελέτης των προνοιών του νομοσχεδίου από την επιτροπή την τελευταία απασχόλησε το ενδεχόμενο της αναβάθμισης και του εκσυγχρονισμού αντί της κατάργησης των υπό εξέταση συμβουλευτικών σωμάτων, προκειμένου αυτά να συνεχίσουν να εξυπηρετούν το σκοπό για τον οποίο θεσπίστηκαν.

Τοποθετούμενοι στα πιο πάνω οι κυβερνητικοί αρμόδιοι διαβεβαίωσαν τα μέλη της επιτροπής ότι ο ρόλος τον οποίο επιτελούσαν τα πιο πάνω σώματα έχει εκλείψει και ότι οι μέθοδοι επικοινωνίας με τους διάφορους εμπλεκόμενους φορείς έχουν διαφοροποιηθεί και εκσυγχρονιστεί. Ως εκ τούτου, η κατάργηση των σωμάτων αυτών κρίνεται αιτιολογημένη.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη της όλα τα πιο πάνω, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία.

14 Φεβρουαρίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων