Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016» και τους κανονισμούς «Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Τοποθετήσεις, Μετακινήσεις και Μεταθέσεις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017»

Παρόντες:

          Κυριάκος Χατζηγιάννης, πρόεδρος             Πανίκος Λεωνίδου

          Γιώργος Κάρουλλας                                     Χρίστος Ορφανίδης

          Αννίτα Δημητρίου                                            Παύλος Μυλωνάς

          Γιώργος Κ. Γεωργίου                                    Χαράλαμπος Θεοπέμπτου  

          Αντρέας Καυκαλιάς                                      

          Όπως είναι γνωστό, για τα πιο πάνω προτεινόμενα νομοθετήματα έχει ήδη κυκλοφορήσει στην ολομέλεια του σώματος έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού στις 22 Νοεμβρίου 2016.  Ωστόσο, ύστερα από την αναβολή της συζήτησής τους για δεύτερη φορά από την ολομέλεια του σώματος στις 20 Ιανουαρίου 2017 η επιτροπή μετά από σχετικό αίτημα της ολομέλειας επανεξέτασε τα πιο πάνω σχέδια νόμου σε δύο νέες συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 25η Ιανουαρίου και την 1η Φεβρουαρίου 2017.  Στις συνεδριάσεις της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ), της ΟΕΛΜΕΚ, της ΟΛΤΕΚ, της ΠΟΕΔ, της ΟΕΔΕ και της ΠΑΣΥΔΥ (Κλάδος Επιθεωρητών Μέσης Εκπαίδευσης).

          Σημειώνεται ότι ο σκοπός των εν λόγω προτεινόμενων νομοθετημάτων, οι απόψεις των εμπλεκομένων, καθώς και τα ζητήματα που απασχόλησαν την επιτροπή στο πρώτο στάδιο της εξέτασής τους περιλαμβάνονται στην αρχική έκθεση της επιτροπής.

          Επισημαίνεται ότι οι λόγοι της αναβολής και παραπομπής για επανεξέταση αφορούν μόνο σε σχετική διάταξη του προτεινόμενου νόμου.  Συγκεκριμένα, στα πλαίσια της επανεξέτασης του νομοσχεδίου την επιτροπή απασχόλησε η προτεινόμενη ρύθμιση με βάση την οποία σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικού λειτουργού από τα καθήκοντά του χωρίς άδεια ή λόγω ηθελημένης άρνησης ή παράλειψής του να εκτελέσει τα καθήκοντά του ο λειτουργός αυτός θα υπόκειται σε πειθαρχική δίωξη και όχι σε απόλυση.  Υπενθυμίζεται ότι τόσο η υπό αναφορά προτεινόμενη ρύθμιση όσο και οι υπόλοιπες στοχεύουν στο να επιτευχθεί εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία με αυτό της δημόσιας υπηρεσίας. 

          Περαιτέρω, υπενθυμίζεται ότι ενώπιον της ολομέλειας του σώματος κατατέθηκε τροπολογία από το μέλος της επιτροπής βουλευτή κ. Παύλο Μυλωνά εκ μέρους της Συμμαχίας Πολιτών, ώστε να μην απαλειφθεί η υφιστάμενη στο άρθρο 50 του υπό συζήτηση νόμου διάταξη, με βάση την οποία ο εκπαιδευτικός λειτουργός που απουσιάζει από τα καθήκοντά του ή που ηθελημένα αρνείται ή παραλείπει να εκτελέσει τα καθήκοντά του να υπόκειται σε απόλυση από την υπηρεσία. 

          Τοποθετούμενη επί του πιο πάνω ζητήματος, η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας δήλωσε ενώπιον της επιτροπής ότι το μέτρο της απόλυσης αποτελεί πράξη της διοίκησης η οποία ελέγχεται από τα δικαστήρια.  Σύμφωνα με την ίδια, με το νομοσχέδιο προτείνεται η πειθαρχική διαδικασία, επειδή το μέτρο της απόλυσης θεωρείται πολύ δραστικό.  Περαιτέρω, σύμφωνα με την ίδια, με τη θεσμοθέτηση της πειθαρχικής διαδικασίας θα παρέχεται στον εκπαιδευτικό λειτουργό το δικαίωμα ακροάσεως.  Ενώ με την απευθείας απόλυσή του, χωρίς την προηγούμενη ακρόαση δηλαδή του εκπαιδευτικού λειτουργού, στην περίπτωση που αυτός προσφύγει στη δικαιοσύνη, ενδεχομένως το δικαστήριο να δικαιώσει τον εκπαιδευτικό λειτουργό λόγω της παραβίασης του δικαιώματος ακροάσεως και δίκαιης δίκης.  Επιπρόσθετα, η ίδια δήλωσε συναφώς ότι σε περιπτώσεις νόμων όπου περιλήφθηκαν μέτρα χωρίς να ακολουθηθεί η πειθαρχική διαδικασία οι διατάξεις τους κρίθηκαν αντισυνταγματικές.

          Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού δήλωσε στην επιτροπή ότι η τήρηση της πειθαρχικής διαδικασίας διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον.

          Η εκπρόσωπος της ΕΕΥ κατέθεσε ενώπιον της επιτροπής σχετική αναλυτική κατάσταση των υποθέσεων για τις οποίες διεξήγαγε η ΕΕΥ πειθαρχική διαδικασία τα τελευταία χρόνια έπειτα από παραπομπή τέτοιων υποθέσεων από την αρμόδια αρχή σχετικά με το πειθαρχικό αδίκημα της απουσίας χωρίς άδεια, καθώς και τις ποινές που η ΕΕΥ επέβαλε στις υποθέσεις αυτές.  Η ίδια δήλωσε ότι μετά την άσκηση πειθαρχικής δίωξης εναντίον των εκπαιδευτικών λειτουργών συνήθως επιβάλλεται η ποινή της απόλυσης. 

          Εκπρόσωποι των οργανώσεων που παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής δήλωσαν ότι πρέπει να ακολουθείται η πειθαρχική διαδικασία, γιατί το μέτρο της άμεσης απόλυσης παραβιάζει τις αρχές της φυσικής δικαιοσύνης.

          Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών του νομοσχεδίου και των κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

14 Φεβρουαρίου 2017

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων