Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για το νομοσχέδιο και τους κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, πρόεδρος Κώστας Κώστα
Μαρίνος Μουσιούττας Χριστάκης Τζιοβάνης
Ανδρέας Κυπριανού Ηλίας Μυριάνθους
Σόλων Κασίνης Άννα Θεολόγου
Νίκος Νουρής Γεώργιος Παπαδόπουλος

Όπως είναι γνωστό, για το νομοσχέδιο και τους κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος έχει ήδη κυκλοφορήσει σχετική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ημερομηνίας 8 Νοεμβρίου 2016, στην οποία αναφέρονται αναλυτικά τόσο οι σκοποί και οι επιδιώξεις τους όσο και οι απόψεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Υπενθυμίζεται ότι η συζήτηση του νομοσχεδίου και των προτεινόμενων κανονισμών ενώπιον της ολομέλειας του σώματος, η οποία είχε οριστεί αρχικά για τις 11 Νοεμβρίου 2016, αναβλήθηκε, ενώ το σώμα αποφάσισε την εκ νέου αναβολή της συζήτησής τους στη συνεδρία της ολομέλειας ημερομηνίας 25 Νοεμβρίου 2016 και την επανεξέτασή τους από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για σκοπούς περαιτέρω μελέτης, καθότι μεταγενέστερα είχαν διαπιστωθεί ασάφειες και νομικά κενά.

Συναφώς, η επιτροπή επανεξέτασε τα προτεινόμενα νομοθετήματα σε τρεις νέες συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 22 Νοεμβρίου 2016 και στις 16 και 23 Ιανουαρίου 2017, στην παρουσία εκπροσώπων του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Στο στάδιο της επανεξέτασης των προτεινόμενων νομοθετημάτων από την επιτροπή η γραμματεία της επιτροπής υπέδειξε στους κυβερνητικούς αρμοδίους την ανάγκη επαναδιατύπωσης συγκεκριμένων προνοιών τους, ώστε αυτές να καταστούν σαφείς και να είναι δυνατή η πρακτική εφαρμογή τους.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων την επιτροπή απασχόλησε η απουσία από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις της ερμηνείας των όρων νέο κτίριο”, “νέα κτιριακή μονάδα και συχνά”, οι οποίοι κρίθηκε ορθό να ερμηνευτούν. Ως εκ τούτου, η επιτροπή ζήτησε από τους εκπροσώπους του αρμόδιου υπουργείου όπως σε συνεργασία με τις εκπροσώπους της Νομικής Υπηρεσίας εξετάσουν το ζήτημα και επανέλθουν στην επιτροπή με τις εισηγήσεις τους.

Οι κυβερνητικοί αρμόδιοι, υιοθετώντας τις εισηγήσεις της επιτροπής, επανεξέτασαν τα προτεινόμενα νομοθετήματα και με τη σύμφωνη γνώμη των εκπροσώπων της Νομικής Υπηρεσίας προέβησαν σε ανάλογες τροποποιήσεις των προνοιών τους, τις οποίες κατέθεσαν στην επιτροπή για τη λήψη τελικής απόφασης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, αφού μελέτησε τα διαμορφωμένα, σύμφωνα με τα πιο πάνω, νομοθετήματα, προέβη σε περαιτέρω νομοτεχνικές βελτιώσεις με τη σύμφωνη γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του πιο πάνω νομοσχεδίου σε νόμο και την έγκριση των κανονισμών όπως αυτά έχουν τελικά διαμορφωθεί, σύμφωνα με τα πιο πάνω.

8 Φεβρουαρίου 2017

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Ο περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016.
2. Οι περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Επιθεώρηση Συστημάτων Θέρμανσης με Λέβητες) Κανονισμοί του 2017.
3. Οι περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Επιθεώρηση Συστημάτων Κλιματισμού) Κανονισμοί του 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων