Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών για το νομοσχέδιο «Ο περί της Ανάθεσης Συμβάσεων Παραχώρησης και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2016»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Κουλίας, πρόεδρος Γεώργιος Προκοπίου
Ειρήνη Χαραλαμπίδου Παύλος Μυλωνάς
Αννίτα Δημητρίου Γιώργος Περδίκης
Γεώργιος Γεωργίου Λίνος Παπαγιάννης
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών επανεξέτασε, ύστερα από απόφαση της ολομέλειας της Βουλής, το πιο πάνω νομοσχέδιο, για το οποίο υποβλήθηκε έκθεση στην ολομέλεια του σώματος στις 3 Φεβρουαρίου 2017, σε νέα συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 9 Φεβρουαρίου 2017. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας, εκπρόσωποι του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και του ΚΕΒΕ. Το Υπουργείο Οικονομικών, η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Δημοκρατίας, η ΟΕΒ και το ΕΤΕΚ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής. Οι εκπρόσωποι της ΟΕΒ και του ΚΕΒΕ εξέφρασαν τις απόψεις τους γραπτώς τόσο στην πρώτη όσο και στη δεύτερη συνεδρία της επιτροπής.

Σημειώνεται ότι ο σκοπός του προτεινόμενου νόμου, οι απόψεις των εμπλεκόμενων μερών, καθώς και τα ζητήματα που απασχόλησαν την επιτροπή στο πρώτο στάδιο της εξέτασής του περιλαμβάνονται στην αρχική έκθεση της επιτροπής.

Στα πλαίσια της επανεξέτασης του νομοσχεδίου, η επιτροπή επικεντρώθηκε στη συζήτηση των θεμάτων τα οποία αφορούν μεταξύ άλλων διευκρινιστικά ζητήματα, τα οποία προκύπτουν από την προτεινόμενη νομοθεσία, και ζητήματα που πηγάζουν από τη νέα εναρμονιστική ευρωπαϊκή Οδηγία, καθώς και θέματα τα οποία διευκρινίστηκαν τόσο από την εκπρόσωπο της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας όσο και από τους εκπροσώπους του Γραφείου του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και του μέλους της βουλευτή της Συμμαχίας Πολιτών, να εμμείνει στην αρχική απόφασή της και να εισηγηθεί στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και τα μέλη της βουλευτές του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών και του ΕΛΑΜ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

9 Φεβρουαρίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων