Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Τ/Κ Περιουσιών του 2017 Νόμος του 2016»

Παρόντες:

Σκεύη Κούτρα Κουκουμά, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννης
Στέφανος Στεφάνου Ζαχαρίας Κουλίας
Νίκος Κέττηρος  
Μαριέλλα Αριστείδου Μη μέλη της επιτροπής:
Ονούφριος Κουλλά Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 17 και 24 Ιανουαρίου 2017. Στις συνεδρίες αυτές κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Οικονομικών και του Τμήματος Αρχαιοτήτων. Οι εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, όλων των επαρχιακών διοικήσεων και της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση του προϋπολογισμού του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών για το έτος 2017, ο οποίος προβλέπει δαπάνες ύψους €15.366.702 και έσοδα ύψους €15.647.711. Σημειώνεται ότι ο υπό συζήτηση προϋπολογισμός είναι πλεονασματικός και το πλεόνασμα υπολογίζεται σε €281.009, ενώ το συσσωρευθέν υπόλοιπο του ταμείου κατά τη λήξη του οικονομικού έτους την 31η Δεκεμβρίου 2015 είναι της τάξης των €2.499.787.

Οι κυριότερες κατηγορίες δαπανών είναι μεταξύ άλλων οι ακόλουθες:

1. Ωρομίσθιο προσωπικό (αφορά εκτέλεση έργων) € 4.021.635
2. Αντιμισθία προσωπικού για υπηρεσίες που παρέχονται στο Ταμείο Τουρκοκυπριακών Περιουσιών

€1.990.000

3. Τέλη αποχετεύσεων €1.500.000

4. Συντήρηση τουρκοκυπριακών περιουσιών - επιδιόρθωση και βελτίωση τουρκοκυπριακών κατοικιών και εγκατάσταση θερμοσιφώνων

€5.565.010

5. Δευτερεύοντα έργα - επιδιόρθωση και συντήρηση τουρκοκυπριακών κτιρίων, διατηρητέων οικοδομών και άλλων υποστατικών επαγγελματικής στέγης

€678.800

 

6. Επιδιόρθωση, συντήρηση και καθαριότητα τουρκοκυπριακών αρχαίων μνημείων, τεμενών και κοιμητηρίων

€355.830

 

7. Αντικατάσταση στεγών από αμίαντο €166.710

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τον υπό αναφορά προϋπολογισμό, από τα προϋπολογιζόμενα έσοδα ποσό ύψους €8.500.000 προέρχεται από την ετήσια κρατική χορηγία, ποσό ύψους €3.214.040 από την είσπραξη ενοικίων, ποσό ύψους €51.400 από διάφορα άλλα έσοδα και ποσό ύψους €3.882.271 από την εκτέλεση διάφορων έργων, έναντι αντίστοιχης και ισόποσης δαπάνης στον προϋπολογισμό, και αφορά κυρίως τα εργατικά των ωρομίσθιων υπαλλήλων που απασχολούνται στα συνεργεία συντήρησης των τουρκοκυπριακών περιουσιών.

Στα πλαίσια της εξέτασης του εν λόγω προϋπολογισμού, ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής ζήτησαν όπως ενημερωθούν μεταξύ άλλων για τα ακόλουθα:

1. Την πορεία επιδιόρθωσης και συντήρησης τουρκοκυπριακών κατοικιών και καταστημάτων.

2. Την πορεία επιδιόρθωσης και συντήρησης και την καθαριότητα τουρκοκυπριακών αρχαίων μνημείων, τεμενών και κοιμητηρίων.

3. Την εφαρμογή του συστήματος μηχανογράφησης και καταγραφής των τουρκοκυπριακών περιουσιών.

4. Την πολιτική καθορισμού των επιβλητέων ενοικίων.

5. Την αντικατάσταση των υφιστάμενων στεγών από αμίαντο.

6. Τις αγοραπωλησίες τουρκοκυπριακών περιουσιών.

7. Την επίσπευση των διαδικασιών για τη δημιουργία του Αρχείου Προσφύγων.

Συναφώς, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών κατέθεσε τα ακόλουθα:

1. Όσον αφορά την είσπραξη των ενοικίων, θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι από τους κλάδους τουρκοκυπριακών περιουσιών και θα λαμβάνονται δικαστικά μέτρα ή/και ανάκτηση τουρκοκυπριακών περιουσιών, στις περιπτώσεις όπου οι πιστωτές δε συνεργάζονται.

2. Αναλαμβάνονται έργα βελτίωσης σε τουρκοκυπριακές συνοικίες και καταστήματα, καθώς και συνεχείς επιδιορθώσεις και συντηρήσεις αρχαίων μνημείων και τεμενών σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων.

3. Αναφορικά με διαχωρισθέντα οικόπεδα τα οποία μέχρι στιγμής δεν έχουν αξιοποιηθεί για σκοπούς ανάπτυξης, θα καταβληθεί προσπάθεια αυτά να παραχωρηθούν σε όσους τα έχουν πραγματική ανάγκη, χωρίς περιορισμούς όσον αφορά την καταγωγή ή τον τόπο διαμονής του δικαιούχου.

4. Το σύστημα μηχανογράφησης τέθηκε σε εφαρμογή εδώ και αρκετό διάστημα και όλες οι επαρχιακές διοικήσεις είναι ήδη συνδεδεμένες με το κεντρικό σύστημα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Όσον αφορά το θέμα των αγοραπωλησιών τουρκοκυπριακών περιουσιών, το θέμα των ανείσπρακτων ενοικίων, καθώς και άλλα ζητήματα που αφορούν τουρκοκυπριακές περιουσίες, ο ίδιος πιο πάνω εκπρόσωπος δήλωσε ότι έχει ολοκληρώσει τη μελέτη που αφορά το κεφάλαιο των τουρκοκυπριακών περιουσιών και συνεπώς δεσμεύτηκε όπως, αφού κατατεθεί στον Υπουργό Εσωτερικών και λάβει σχετική γνώση, επανέλθει, για να καταθέσει στην επιτροπή γραπτώς αναλυτικά στοιχεία.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Αρχαιοτήτων δήλωσε ότι υπό τον έλεγχό του τμήματος τελούν συνολικά δεκαεννέα τεμένη, τα οποία έχουν σχεδόν συντηρηθεί πλήρως.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου, ομόφωνα εισηγείται την ψήφισή του σε νόμο, για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών του 2017.

 

 

7 Φεβρουαρίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων