Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για Συνεργασία στην Καταπολέμηση του Εγκλήματος, ειδικά των Οργανωμένων Μορφών του, (Κυρωτικός) Νόμος του 2016»

Παρόντες:

Γιώργος Λιλλήκας, πρόεδρος Αδάμος Αδάμου
Νίκος Τορναρίτης Γιώργος Κ. Γεωργίου
Ελένη Σταύρου Άγγελος Βότσης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιανουαρίου 2017. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Άμυνας, του Αρχηγείου της Αστυνομίας Κύπρου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, καθώς και η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η κύρωση με βάση το άρθρο 169.2 του συντάγματος της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για Συνεργασία στην Καταπολέμηση του Εγκλήματος και ειδικά των Οργανωμένων Μορφών του. Η εν λόγω συμφωνία υπογράφηκε στις 5 Απριλίου 2016 στη Μόσχα, την υπογραφή της οποίας εξουσιοδότησε το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφασή του με αρ. 78.350 και ημερομηνία 17 Φεβρουαρίου 2015.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, καθώς και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, η συμφωνία προβλέπει τη συνεργασία των δύο μερών με σκοπό την καταπολέμηση του εγκλήματος, ειδικά των οργανωμένων μορφών του, μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών, της παροχής βοήθειας στην εκτέλεση επιχειρησιακών δραστηριοτήτων διερεύνησης, της συνεργασίας στα θέματα αναζήτησης προσώπων, ταυτοποίησης προσώπων, της ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειριών σχετικά με την πρόληψη, την εξιχνίαση και την καταπολέμηση του εγκλήματος, της πραγματοποίησης συναντήσεων εργασίας και της εκπαίδευσης προσωπικού αρμόδιων αρχών.

Όλοι όσοι κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια της Βουλής.

7 Φεβρουαρίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων