Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης του 2017 Νόμος του 2016»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Μουσιούττας
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Σιζόπουλος
Στέφανος Στεφάνου Άννα Θεολόγου
Άριστος Δαμιανού Γιώργος Περδίκης
Αντρέας Καυκαλιάς  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 16 και στις 23 Ιανουαρίου 2017. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και η αναπληρώτρια γενική διευθύντρια του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ).

Ο προϋπολογισμός του ΚΟΑΓ για το έτος 2017 προβλέπει δαπάνες ύψους €12.473.253 και έσοδα ύψους €9.019.100.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι δαπάνες του οργανισμού για το 2017 αφορούν τα ακόλουθα:

1. Αποπληρωμές δανείων/οφειλών και επιστροφές ποσών του Σχεδίου Στέγασης Χαμηλά Αμειβομένων (€5.153.100).

2. Κεφαλαιουχικές δαπάνες (€2.780.000).

3. Δαπάνες για την υλοποίηση του κυβερνητικού Σχεδίου Προστασίας Κύριας Κατοικίας (€2.000.000).

4. Αποδοχές προσωπικού (€1.742.533).

5. Λοιπές διοικητικές δαπάνες (€647.620).

6. Αμοιβές και άλλα ωφελήματα (€100.000).

7. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό (€50.000).

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, τα κυριότερα έσοδα του οργανισμού αναμένεται να προέλθουν από εισπράξεις από την πώληση κατοικιών, διαμερισμάτων και οικοπέδων (€4.817.200), από τόκους εισπρακτέους (€2.680.000), από κυβερνητική χορηγία που παραχωρείται για την εφαρμογή του Σχεδίου Προστασίας Κύριας Κατοικίας (€1.000.000) και από άλλα έσοδα (€521.900).

Στα πλαίσια της συζήτησης του θέματος ο πρόεδρος του ΚΟΑΓ δήλωσε ενώπιον της επιτροπής ότι στον προϋπολογισμό του οργανισμού για το έτος 2017 περιλαμβάνεται πρόνοια για την ανέγερση δεκαεννιά κατοικιών στα Πολεμίδια και είκοσι έξι κατοικιών στην Κοκκινοτριμιθιά, με προϋπολογιζόμενη δαπάνη ύψους €900.000 και €700.000, αντίστοιχα. Όπως ανέφερε, τα δύο προτεινόμενα έργα είναι οικονομικά βιώσιμα και θα υλοποιηθούν με τα ταμειακά διαθέσιμα του οργανισμού, με το συνολικό κόστος ολοκλήρωσής τους να εκτιμάται στα €2.810.000 και €3.250.000, αντίστοιχα.

Περαιτέρω, ο ίδιος αξιωματούχος δήλωσε ότι ο ΚΟΑΓ έχει αναλάβει την υλοποίηση του κυβερνητικού Σχεδίου Προστασίας Κύριας Κατοικίας, του οποίου οι δαπάνες προϋπολογίζονται στα €2.000.000, εκ των οποίων ποσό ύψους €1.000.000 θα καλυφθεί από κρατική χορηγία και το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί από τα ταμειακά διαθέσιμα του οργανισμού και θα αφαιρεθεί από τις οφειλές του οργανισμού προς το κράτος.

Σε σχέση με το Σχέδιο Προστασίας Κύριας Κατοικίας, ο ίδιος αρμόδιος δήλωσε ότι αυτό προνοεί την επιδότηση του 60% των πληρωμών που αφορούν ενυπόθηκα δάνεια με ανώτατο ποσό τις €10.000 ετησίως για περίοδο τριών ετών.

Επιπρόσθετα, ενημέρωσε την επιτροπή ότι στον προϋπολογισμό του ΚΟΑΓ για το 2017 περιλαμβάνεται κονδύλι ύψους €5 εκατομ., το οποίο θα καταβληθεί στο Γενικό Λογιστήριο προς εξυπηρέτηση της οφειλής του οργανισμού προς το κράτος σε σχέση με το Σχέδιο Στέγασης Χαμηλά Αμειβομένων.

Στο στάδιο της εξέτασης του προϋπολογισμού η επιτροπή ζήτησε μεταξύ άλλων την κατάθεση στοιχείων αναφορικά με τις οικονομικές καταστάσεις του οργανισμού και το κόστος ανάπτυξης των κατοικιών στα Πολεμίδια και στην Κοκκινοτριμιθιά, καθώς και την κατάθεση του Σχεδίου Προστασίας Κύριας Κατοικίας, τα οποία κατατέθηκαν με σχετική επιστολή του ΚΟΑΓ, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2017.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του προϋπολογισμού, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, του μέλους της βουλευτή της Συμμαχίας Πολιτών και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, τάχθηκε υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΚΟΑΓ για το έτος 2017.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

1η Φεβρουαρίου 2017

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων