Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων του 2017 Νόμος του 201

Παρόντες:

Σκεύη Kούτρα Κουκουμά, πρόεδρος Ζαχαρίας Κουλίας
Nίκος Κέττηρος Άννα Θεολόγου
Μαριέλλα Αριστείδου Μη μέλη της επιτροπής:  
Ονούφριος Κουλλά Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης  
Κυριάκος Χατζηγιάννης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 10 και 17 Ιανουαρίου 2017. Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εσωτερικών και της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (ΠΕΠ). Οι εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση του προϋπολογισμού της ΠΕΠ για το έτος 2017, ο οποίος είναι ισοζυγισμένος και προβλέπει δαπάνες ύψους €356.644 και έσοδα του ίδιου ύψους, τα οποία προέρχονται από ετήσια κρατική χορηγία (€311.134) και από εισφορές για συντάξεις (€45.510).

Οι κυριότερες δαπάνες που προνοούνται στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό έχουν ως ακολούθως:

 

Μισθοδοσία υπαλλήλων

Επίδομα παραστάσεως

87.676

1.088

Συντάξεις

Ενοίκια

207.000

12.000

Αντιμισθία προέδρου και μελών επιτροπής

17.900

Εκπαίδευση προσωπικού, συνέδρια, σεμινάρια

4.010

Αγορά μηχανογραφικού εξοπλισμού

3.000

Άλλες δαπάνες

21.970

Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό

2.000
Σύνολο 356.644

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής όσον αφορά τις επιμέρους πρόνοιες του προϋπολογισμού, ο πρόεδρος της ΠΕΠ, αναφερόμενος στο έργο που αυτή επιτελεί, δήλωσε ότι αυτό συνίσταται στην παρακολούθηση των προβλημάτων του προσφυγικού κόσμου και στην υποβολή εισηγήσεων προς τα αρμόδια όργανα, αλλά και στην προβολή του κυπριακού προβλήματος τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, τονίζοντας ότι η ΠΕΠ έχει εμπλακεί πιο ενεργά στον τομέα της διαφώτισης, πραγματοποιώντας συναντήσεις τόσο με ντόπιους όσο και με ξένους παράγοντες, με στόχο την ορθή ενημέρωση για το εθνικό πρόβλημα και τα προβλήματα του προσφυγικού κόσμου. Ο ίδιος εκπρόσωπος, όσον αφορά το παλαιότερο αίτημα της ΠΕΠ για πλήρωση τριών κενών θέσεων βοηθού λειτουργού, για να στελεχωθούν τα γραφεία της ΠΕΠ, δήλωσε ότι υπάρχει αλληλογραφία με τον Υπουργό Εσωτερικών για την πλήρωση των θέσεων από το 2014, χωρίς να γίνει κατορθωτή η ικανοποίηση του αιτήματος, με αποτέλεσμα ο προσφυγικός κόσμος να μην μπορεί να εξυπηρετηθεί.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε ότι ο προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του Υπουργείου Οικονομικών και σ’ αυτόν έχουν ενσωματωθεί όλες οι ρυθμίσεις, όπου και όπως αυτές εφαρμόζονται, κατ’ αναλογίαν των ρυθμίσεων που συμπεριλήφθηκαν στον κρατικό προϋπολογισμό, όπως αυτός τελικά ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Συναφώς, σημειώνεται ότι στον υπό εξέταση προϋπολογισμό περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για μείωση των κλιμάκων εισδοχής, αναπροσαρμογή του ύψους των απολαβών, αναστολή πλήρωσης θέσεων πρώτου διορισμού και πρώτου διορισμού και προαγωγής, απαγόρευση προσλήψεων για την κάλυψη αναγκών σε ωρομίσθιο προσωπικό και σε προσωπικό για την κάλυψη έκτακτων εποχιακών αναγκών, καθώς και για φορολόγηση επιδομάτων.

Υπό το φώς των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων, συνεκτιμώντας όλα όσα κατατέθηκαν ενώπιόν της, σημειώνει τα ακόλουθα:

1. Ο ρόλος της ΠΕΠ είναι να δίνει το παρών της εκεί και όπου διαβιούν πρόσφυγες και να αφουγκράζεται τις αγωνίες και τους προβληματισμούς τους. Ως εκ τούτου, γίνεται εισήγηση όπως κλιμάκιο που θα απαρτίζεται από μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΠΕΠ επισκέπτεται σε τακτά διαστήματα τους τόπους όπου διαβιούν πρόσφυγες, έτσι ώστε μέσω συγκεντρώσεων να διαφωτίζονται οι πρόσφυγες και παράλληλα να ανταλλάσσονται απόψεις μεταξύ τους, έτσι ώστε να επιλύονται προβλήματα που τους ταλανίζουν.

2. Εκφράζεται η ανησυχία της πλειοψηφίας των μελών της επιτροπής αναφορικά με τη συνολική μείωση που παρουσιάζει ο φετινός προϋπολογισμός της ΠΕΠ, η οποία συνεχίζεται όπως και τα προηγούμενα χρόνια. Τα εν λόγω μέλη αναρωτήθηκαν αν αυτό θα σημαίνει και αδυναμία της ΠΕΠ να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε ανάγκες και να προασπίζει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα του προσφυγικού κόσμου.

3. Δεδομένου του γεγονότος ότι η ΠΕΠ είναι η οργάνωση που καθιδρύθηκε με σκοπό την εκπροσώπηση και την προάσπιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων όλων των προσφύγων και των εγκλωβισμένων, πρέπει με τη συμβολή της εκτελεστικής και της νομοθετικής εξουσίας να αναβαθμιστεί, με στόχο να διαδραματίζει ενεργότερο ρόλο στον τομέα της διαφώτισης τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Στα πλαίσια αυτά η ΠΕΠ πρέπει να ενημερώνει για το προσφυγικό πρόβλημα και για τους σκοπούς και τις αρμοδιότητές της, όπως προνοείται στις σχετικές διατάξεις του νόμου που διέπει τη λειτουργία της.

Υπό το φώς των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του νομοσχεδίου, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

1η Φεβρουαρίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων