Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου του 2017 Νόμος του 2016»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Μουσιούττας
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Σιζόπουλος
Στέφανος Στεφάνου Άννα Θεολόγου
Άριστος Δαμιανού Γιώργος Περδίκης
Αντρέας Καυκαλιάς  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 16 και 23 Ιανουαρίου 2017. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, καθώς και ο αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ).

Ο προϋπολογισμός του ΙΚΥΚ για το 2017 προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €7.950.000 και συνολικά έσοδα ύψους €7.956.010, τα οποία προέρχονται κυρίως από κρατική χορηγία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι δαπάνες του ιδρύματος για το 2017 αναλύονται ως ακολούθως:

1. Λειτουργικές δαπάνες, αντιμισθία, αγορά παγίων και άλλα έξοδα (€460.683).

2. Κοινωνικές παροχές/παροχές παιδείας (€7.479.317).

3. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό (€10.000).

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι δαπάνες για τις κοινωνικές παροχές/παροχές παιδείας προορίζονται να καλύψουν κυρίως τα ακόλουθα:

1. Πρόγραμμα κρατικών υποτροφιών (€7.379.317), οι οποίες αφορούν:

α. Νέες υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 (πτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές, περιλαμβανομένου του σχεδίου υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές Συρίων προσφύγων) (€3.357.712).

β. Υποχρεώσεις προς υφιστάμενους υποτρόφους (€3.903.875).

γ. Υποτροφίες που προσφέρονται από την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του εθνικού γαλλικού οργανισμού “Campus France” στα πλαίσια διακρατικής συμφωνίας σε υφιστάμενους και νέους υποτρόφους (€97.730).

δ. Εξαιρετικές περιπτώσεις και απρόβλεπτες δαπάνες, που δεν προβλέπονται σε συγκεκριμένο κεφάλαιο του προϋπολογισμού (ενστάσεις υποψηφίων στους οποίους δε χορηγήθηκε υποτροφία, πληρωμή αναστολών υποτροφιών κ.ά.) (€20.000).

2. Ειδικές υποτροφίες που παραχωρούνται κατόπιν έγκρισης του Υπουργού Οικονομικών (€100.000).

Ο αντιπρόεδρος του ΙΚΥΚ δήλωσε ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 υποβλήθηκαν 1 437 αιτήσεις για υποτροφίες, ενώ το ίδρυμα αναμένεται να παραχωρήσει 500-600 υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές, 109 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές και 30 υποτροφίες για διδακτορικές σπουδές.

Στα πλαίσια της συζήτησης του θέματος, μέλη της επιτροπής επισήμαναν την απουσία από τον προϋπολογισμό του ΙΚΥΚ για το 2017 κονδυλίων για την επιβράβευση της αριστείας ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων.

Συναφώς, ο αντιπρόεδρος του ΙΚΥΚ δήλωσε ότι η επιβράβευση της αριστείας αποτελεί λογικό αίτημα, το οποίο θα πρέπει να τύχει περαιτέρω μελέτης από το ίδρυμα και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Προσθέτοντας στα πιο πάνω, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ενημέρωσε την επιτροπή ότι στο παρελθόν έγιναν προσπάθειες για αύξηση των κονδυλίων που αφορούν την αριστεία, ωστόσο αυτό δεν κατέστη εφικτό, καθότι λόγω της οικονομικής κρίσης τέθηκε ως προτεραιότητα η στήριξη ατόμων με οικονομικά προβλήματα. Περαιτέρω, ενημέρωσε την επιτροπή ότι η περίληψη της πτυχής αυτής στον προϋπολογισμό του ΙΚΥΚ βρίσκεται στα μελλοντικά πλάνα της κυβέρνησης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, του μέλους της βουλευτή της Συμμαχίας Πολιτών και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, τάσσεται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΙΚΥΚ για το έτος 2017.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

1η Φεβρουαρίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων