Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016»

Παρόντες:

Γεώργιος Προκοπίου, πρόεδρος Χριστάκης Τζιοβάνης
Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης Αντρέας Φακοντής
Δημήτρης Δημητρίου Κώστας Κώστα
Ευθύμιος Δίπλαρος Άννα Θεολόγου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 7 Οκτωβρίου και στις 25 Νοεμβρίου 2016, καθώς και στις 13 Ιανουαρίου 2017. Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του ίδιου υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, των εταιρειών Οργανισμός Συγκοινωνιών Επαρχίας Λευκωσίας Λτδ(ΟΣΕΛ), Εταιρεία Μεταφορών Επαρχίας Λεμεσού Λτδ(ΕΜΕΛ), Λεωφορεία Λάρνακος Ζήνωνας Λτδ”, “ΜΕ Λεωφορεία Αμμοχώστου Λτδ (ΟΣΕΑ), “ΛΛΛΑ Υπεραστικά Λεωφορεία Λτδ”, “ΠΕΑΛ Τηλλυρίας Λτδ”, “Kapnos & Sons Transport Co Ltd”, του Παγκύπριου Συνδέσμου Τουριστικών Λεωφορείων, της Εταιρείας Αστικών Λεωφορείων Λεμεσού (ΕΑΛ Λεμεσού), της Παγκύπριας Εταιρείας Υπεραστικών Ταξί Λτδ, της ΠΟΒΕΚ, των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων ΠΕΟ και ΣΕΚ και της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου (ΟΠΑΚ). Ο Οργανισμός Συγκοινωνιών Πάφου Λτδ (ΟΣΥΠΑ), η Ομοσπονδία Τουριστικών Λεωφορείων Κύπρου, ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Προσφυγικών Λεωφορείων και η ΔΕΟΚ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός του πιο πάνω νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα Νόμου, ώστε να ρυθμιστεί η εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού με λεωφορεία ειδικών τακτικών γραμμών κλειστών θυρών (shuttle) προς και από τα αεροδρόμια.

Ειδικότερα, με το υπό εξέταση νομοσχέδιο καθορίζονται τα κριτήρια και οι όροι που πρέπει να πληρούνται από τους παρόχους της υπό αναφορά υπηρεσίας, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ένα ελάχιστο επίπεδο ποιότητας της υπηρεσίας αυτής στα πλαίσια ενός δίκαιου και θεμιτού ανταγωνισμού.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, καθώς και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό εξέταση νομοσχέδιο, το τελευταίο αποτελεί το αποτέλεσμα διαβουλεύσεων στη βάση νομοσχεδίου που εκκρεμεί στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων από την προηγούμενη βουλευτική περίοδο και πραγματεύεται το ίδιο αντικείμενο. Επί του εν λόγω νομοσχεδίου, το οποίο εν τω μεταξύ έτυχε διαχρονικά επανειλημμένως τροποποιήσεων, πραγματοποιήθηκαν δημόσιες διαβουλεύσεις, οι οποίες κατέληξαν στην απόφαση της εκτελεστικής εξουσίας να καταθέσει το νέο υπό συζήτηση νομοσχέδιο προς αντικατάσταση του ήδη κατατεθειμένου. Ως εκ τούτου, η επιτροπή ζήτησε από τους κυβερνητικούς αρμοδίους όπως αποσύρουν το νομοσχέδιο που εκκρεμεί, το οποίο περιλαμβάνει συναφείς με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο πρόνοιες. Οι ίδιοι εκπρόσωποι ανέλυσαν περαιτέρω τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, οι οποίες συνοψίζονται στα ακόλουθα:

1. Στον καθορισμό συγκεκριμένων όρων και κριτηρίων για τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης τακτικών γραμμών ειδικής διαδρομής για σκοπούς κάλυψης των αναγκών εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού για τα αεροδρόμια. Σε αυτά περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων πρόνοιες για:

α. δύο ενδιάμεσες στάσεις,

β. τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται στις εγκαταστάσεις στο σημείο αφετηρίας,

γ. την απόσταση των σημείων αφετηρίας που πρέπει να τηρούνται μεταξύ δύο μεταφορέων,

δ. τον αριθμό των οχημάτων που πρέπει να είναι προσβάσιμα σε άτομα που διακινούνται με τροχοκάθισμα,

ε. τον αριθμό των ελάχιστων δρομολογίων που πρέπει να εκτελούνται εντός του εικοσιτετραώρου,

στ. τον ελάχιστο αριθμό οχημάτων που πρέπει να έχει στην ιδιοκτησία του ο μεταφορέας και

ζ. τη διάρκεια και την ανάκληση των εν λόγω αδειών.

2. Στη διαδικασία επιβολής προστίμων σε περίπτωση μη τήρησης από το μεταφορέα ή τον εργοδότη του οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο.

Οι εκπρόσωποι της Παγκύπριας Εταιρείας Υπεραστικών Ταξί Λτδ, τόσο ενώπιον της επιτροπής όσο και με γραπτό υπόμνημα που κατέθεσαν σε αυτήν, εξέφρασαν τις διαφωνίες τους επί των προνοιών του νομοσχεδίου και συγκεκριμένα με τις πρόνοιες που προβλέπουν για τις ενδιάμεσες στάσεις και τη δυνατότητα εξυπηρέτησης επιβατών από συγκεκριμένα σημεία της επιλογής τους. Επιπρόσθετα, εισηγήθηκαν τον καθορισμό ενιαίου κομίστρου, ανάλογα με τη διαδρομή, από όλους τους μεταφορείς.

Ο εκπρόσωπος της εταιρείας Λεωφορεία Λάρνακας Ζήνωνας Λτδ εξέφρασε την έντονη διαφωνία του αναφορικά με τις πρόνοιες του υπό εξέταση νομοσχεδίου, τονίζοντας ότι τυχόν προώθηση αυτού θα επηρεάσει τη βιωσιμότητα της εταιρείας του, αφού, όπως ισχυρίζεται, παραβιάζεται το αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης το οποίο κατέχει.

Ο εκπρόσωπος της εταιρείαςΛΛΛΑ Υπεραστικά Λεωφορεία Λτδ εξέφρασε τη διαφωνία του επί των προνοιών του νομοσχεδίου υποστηρίζοντας τις ίδιες θέσεις που κατέθεσε ο εκπρόσωπος της Παγκύπριας Εταιρείας Υπεραστικών Ταξί Λτδ. Επιπρόσθετα, ο ίδιος, σε μεταγενέστερη από τη συνεδρία ημερομηνία, απέστειλε γραπτό υπόμνημα το οποίο περιλαμβάνει αναλυτικά τις διαφωνίες του επί των προνοιών του νομοσχεδίου.

Ο εκπρόσωπος του ΟΣΕΑ διαφώνησε επίσης με το νομοσχέδιο επικεντρώνοντας τις διαφωνίες του στις προτεινόμενες διατάξεις για τις ενδιάμεσες στάσεις και στον ορισμό του όρου τακτική γραμμή ειδικής διαδρομής”.

Ο εκπρόσωπος της ΟΠΑΚ τόσο ενώπιον της επιτροπής όσο και σε υπόμνημα που κατέθεσε ενώπιον αυτής, χωρίς να διαφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, ζήτησε όπως όλα τα επιβατηγά οχήματα είναι προσβάσιμα σε άτομα που διακινούνται με αναπηρικά τροχοκαθίσματα, αφού, όπως υποστήριξε:

1. στη χώρα μας λόγω της έλλειψης άλλων μέσων δημόσιων μεταφορών μόνο τα λεωφορεία συνδέουν τα αεροδρόμια με τις διάφορες πόλεις,

2. πέραν των πενήντα χιλιάδων ατόμων με μειωμένη κινητικότητα εξυπηρετούνται στα αεροδρόμια της χώρας μας κάθε χρόνο,

3. τα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τα άτομα με αναπηρίες και

4. διακινούνται λιγότερα από δέκα ταξί τα οποία μπορούν να μεταφέρουν επιβάτη καθήμενο σε αναπηρικό τροχοκάθισμα.

Οι εκπρόσωποι των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων ΣΕΚ και ΠΕΟ, χωρίς να διαφωνούν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, με δεδομένες τις ανησυχίες των διαφωνούντων, εισηγήθηκαν όπως επαναληφθεί η διαβούλευση για σκοπούς εξεύρεσης πιο αποδεκτής από όλους λύσης.

Οι εκπρόσωποι της εταιρείας “Kapnos & Sons Transports Ltd”, του ΟΣΕΛ, της ΕΜΕΛ, της ΕΑΛ Λεμεσού και της ΠΟΒΕΚ συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό εξέταση νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιον της, κατέληξε στις πιο κάτω αποφάσεις:

1. Να εισηγηθεί στη Βουλή την τροποποίηση της πρόνοιας του νομοσχεδίου που αφορά τον αριθμό των προσβάσιμων οχημάτων σε άτομα που διακινούνται με αναπηρικό τροχοκάθισμα, ώστε οι μεταφορείς για εξυπηρέτηση του αερολιμένα Λάρνακας από Λευκωσία και Λεμεσό, δηλαδή αυτοί που θα έχουν τον πιο μεγάλο στόλο οχημάτων, να διαθέτουν τουλάχιστον δύο οχήματα που να είναι προσβάσιμα σε άτομα που διακινούνται με αναπηρικό τροχοκάθισμα, ενώ οι υπόλοιποι να διαθέτουν τουλάχιστον ένα τέτοιο όχημα. Η εν λόγω τροποποίηση έγινε με τη σύμφωνη γνώμη του εκπροσώπου του αρμόδιου υπουργείου, ο οποίος διαμόρφωσε ανάλογα τη σχετική πρόνοια, η οποία έτυχε της έγκρισης της εκπροσώπου της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

2. Να διαμορφώσει την πρόνοια που προβλέπει τη διαδικασία είσπραξης προστίμου, ώστε αυτή να καταστεί πληρέστερη και σαφέστερη. Η εν λόγω τροποποίηση έγινε σε συνεννόηση με την εκπρόσωπο της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

3. Να βελτιώσει το κείμενο του νομοσχεδίου επιφέροντας σε αυτό τις απαραίτητες νομοτεχνικές αλλαγές για σκοπούς σαφήνειας του περιεχομένου του.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω.

1η Φεβρουαρίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων