Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία του 2017 Νόμος του 2016»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Μουσιούττας
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Σιζόπουλος
Άριστος Δαμιανού Άννα Θεολόγου
Αντρέας Καυκαλιάς Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τον πιο πάνω προϋπολογισμό σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 9 και στις 16 Ιανουαρίου 2017. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών και η Διευθύντρια του Ειδικού Ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία (ΚΕΑΑ).

Ο προϋπολογισμός του ΚΕΑΑ για το έτος 2017 προβλέπει δαπάνες ύψους €105.400 και έσοδα ύψους €15.885, τα οποία προέρχονται κυρίως από τόκους επί των καταθέσεων του ταμείου. Σημειώνεται ότι η διαφορά ύψους €89.515 που προκύπτει μεταξύ εσόδων και εξόδων θα καλυφθεί από το αποθεματικό του ταμείου, το οποίο ανέρχεται στις €920.000.

Η κυριότερη δαπάνη του ΚΕΑΑ για το έτος 2017 αφορά το Σχέδιο Λειτουργίας και Δημιουργίας Μικρών Μονάδων Αυτοεργοδότησης (€50.000), το οποίο στηρίζει τα άτομα με αναπηρίες, ώστε να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε κατά τη συνεδρία του ημερομηνίας 27 Απριλίου 2016 δύο νέα Σχέδια Παροχής Χορηγίας σε Οργανώσεις για προγράμματα κατάρτισης ατόμων με αναπηρία, καθώς και για προγράμματα κατάρτισης επαγγελματιών. Τα σχέδια αυτά θα επιχορηγούνται μέσω του Ειδικού Ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία και οι δαπάνες για αυτά αναμένεται να ανέλθουν στις €40.000.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, το υπουργείο συμφωνεί με τον προτεινόμενο προϋπολογισμό όπως αυτός έχει κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και του μέλους της βουλευτή της Συμμαχίας Πολιτών, τάσσεται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία για το έτος 2017.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

24 Ιανουαρίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων