Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων του 2017 Νόμος του 2016»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Μουσιούττας
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Σιζόπουλος
Άριστος Δαμιανού Άννα Θεολόγου
Αντρέας Καυκαλιάς Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 9 και 16 Ιανουαρίου 2017. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο διευθυντής του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΚΥΠΕ).

Ο προϋπολογισμός του ΚΥΠΕ για το έτος 2017 είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει δαπάνες ύψους €2.265.526 και έσοδα του ίδιου ύψους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, οι κυριότερες δαπάνες του ΚΥΠΕ για το έτος 2017 αφορούν αποδοχές προσωπικού (€1.642.692), αμοιβές και άλλα ωφελήματα (€226.725), καθώς και άλλες διοικητικές δαπάνες (€385.509).

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, τα έσοδα του ΚΥΠΕ για το έτος 2017 αναλύονται ως ακολούθως:

1. Έσοδα από συνδρομητές [εφημερίδες, ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί, πρακτορεία ειδήσεων, ξένες πρεσβείες, τη Βουλή των Αντιπροσώπων, το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (€215.000)].

2. Έσοδα από το κράτος:

α. Συνδρομή της κυβέρνησης για πρόσβαση όλων των υπουργείων και όλων των κρατικών/πολιτειακών φορέων (€350.172).

β. Διάθεση στον εγχώριο τύπο της φωτογραφικής υπηρεσίας του ΚΥΠΕ χωρίς χρέωση (€94.681).

3. Έσοδα από εμπορικές δραστηριότητες €24.000.

4. Δημόσια ενίσχυση του πρακτορείου €1.581.673.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, ο προϋπολογισμός του ΚΥΠΕ έχει καταρτιστεί κατόπιν υποδείξεων του Υπουργείου Εσωτερικών και στη βάση των κατευθυντήριων γραμμών και σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Οικονομικών.

Στα πλαίσια της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΚΥΠΕ, καταθέτοντας παράλληλα σχετικό σημείωμα, δήλωσε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Στην ετήσια έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για το 2016 δε γίνεται καμιά αναφορά στο ΚΥΠΕ, γεγονός που αποτελεί απόδειξη ότι το πρακτορείο λειτουργεί με πλήρη συμμόρφωση στους κανόνες που τίθενται και με σεβασμό στη χρηστή διοίκηση.

2. Ο αριθμός των συνδρομητών έχει αυξηθεί και γίνεται προσπάθεια, πέραν των παραδοσιακών συνδρομητών, δηλαδή των μέσων μαζικής επικοινωνίας, για απόκτηση νέων συνδρομητών από το χώρο της ανοικτής αγοράς. Η εμπορική δράση ενισχύθηκε επίσης με την ανάπτυξη νέας ιστοσελίδας σε τρεις διαφορετικές γλώσσες (ελληνικά, τουρκικά και αγγλικά).

3. Έχει ξεκινήσει η λειτουργία του σύγχρονου τηλεοπτικού στούντιο στα Γραφεία του ΚΥΠΕ σε μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού του πρακτορείου και ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του.

4. Έχει επιτευχθεί συμφωνία με το προσωπικό του πρακτορείου, ώστε το ΚΥΠΕ να εργάζεται πλέον ολόχρονα, τριακόσιες εξήντα πέντε μέρες το χρόνο, χωρίς αργίες.

5. Προωθείται κύκλος συνεργασίας με σημαντικούς οικονομικούς και κοινωνικούς οργανισμούς, που περιλαμβάνουν τα δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου, το ΚΕΒΕ, την ΟΕΒ, το ΘΟΚ, το Ινστιτούτο Κύπρου, το Ινστιτούτο Προώθησης Έρευνας, την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης, την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου και σύντομα την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και του μέλους της βουλευτή της Συμμαχίας Πολιτών τάσσεται υπέρ της ψήφισης του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΚΥΠΕ για το έτος 2017.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

24 Ιανουαρίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων