Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Θήρας και Διαχείρισης Άγριας Πανίδας του 2017 Νόμος του 2016»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Μουσιούττας
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Σιζόπουλος
Άριστος Δαμιανού Άννα Θεολόγου
Αντρέας Καυκαλιάς Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 9 και στις 16 Ιανουαρίου 2017. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας.

Ο προϋπολογισμός του Ταμείου Θήρας και Διαχείρισης Άγριας Πανίδας για το 2017 είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει δαπάνες ύψους €5.331.000 και έσοδα του ίδιου ύψους, τα οποία θα προέλθουν κυρίως από την έκδοση αδειών κυνηγιού και κατοχής όπλων (€3.390.000), από χορηγίες του κράτους στα ειδικά ταμεία (€1.700.000) και από την επιβολή προστίμων και χρηματικών ποινών (€216.600).

Οι συνολικές δαπάνες του ταμείου για το έτος 2017 αφορούν κυρίως τα ακόλουθα:

1. Αποδοχές υπαλλήλων και ωρομίσθιου προσωπικού (€3.032.995).

2. Λειτουργικές δαπάνες (€992.950) που προβλέπεται να καλύψουν κυρίως:

α. την αγορά ζωοτροφών (€200.000),

β. την αγορά καυσίμων/λιπαντικών (€210.000),

γ. τη βελτίωση των βιοτόπων (€160.000),

δ. την αγορά άγριων ζώων (€100.000),

ε. την προστασία και τη διαχείριση των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (€100.000).

3. Συντήρηση μηχανοκίνητων οχημάτων (€85.000).

4. Χορηγία σε κυνηγετικές οργανώσεις και ομοσπονδίες (€40.000).

5. Συνέδρια, σεμινάρια και άλλα γεγονότα (€55.000).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, τα έσοδα που προέρχονται από κρατική χορηγία θα χρησιμοποιηθούν μεταξύ άλλων για την εκπλήρωση μέρους των υποχρεώσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας που απορρέουν από το ευρωπαϊκό κεκτημένο και αφορούν κυρίως τη δημιουργία Ζωνών Ειδικής Προστασίας, τη συντήρηση και τη διευθέτηση, σύμφωνα με τις οικολογικές απαιτήσεις, των οικοτόπων που βρίσκονται εντός και εκτός των Ζωνών Ειδικής Προστασίας, την αποκατάσταση των κατεστραμμένων βιοτόπων, τη δημιουργία βιοτόπων, τη φύλαξη των πουλιών, καθώς και την προώθηση έργων, δραστηριοτήτων και μέτρων που απαιτούνται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του κράτους για την προστασία και τη διατήρηση των άγριων πτηνών.

Στα πλαίσια της εξέτασης του προϋπολογισμού μέλη της επιτροπής ζήτησαν περαιτέρω πληροφόρηση σε σχέση με την αύξηση του κονδυλίου που αφορά την παραχώρηση κρατικής χορηγίας προς την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας.

Συναφώς, ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας δήλωσε ότι η αύξηση του συγκεκριμένου κονδυλίου αποσκοπεί στην κάλυψη μέρους του ελλείμματος, ύψους €6 εκατομ., που έχει δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια των ετών στο ταμείο συντάξεων των υπαλλήλων της υπηρεσίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του νομοσχεδίου, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και του μέλους της βουλευτή της Συμμαχίας Πολιτών, τάσσεται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Ταμείου Θήρας και Διαχείρισης Άγριας Πανίδας για το έτος 2017.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

25 Ιανουαρίου 2017

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων