Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Δημόσιων Δανείων του 2017 Νόμος του 201

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Μουσιούττας
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Σιζόπουλος
Άριστος Δαμιανού Άννα Θεολόγου
Αντρέας Καυκαλιάς Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 9 και 16 Ιανουαρίου 2017. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Συμβουλίου Δανειστικών Επιτρόπων.

Ο προϋπολογισμός του Ταμείου Δημόσιων Δανείων για το 2017 είναι πλεονασματικός και προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €490.460 και συνολικά έσοδα ύψους €1.918.093.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι δαπάνες του ταμείου αφορούν κυρίως λειτουργικά έξοδα (€203.450), καθώς και αποζημιώσεις και έξοδα αγωγών (€220.000), ενώ τα έσοδα προέρχονται κυρίως από αποπληρωμή του κεφαλαίου και των τόκων των δανείων (€1.563.353 και €354.689, αντίστοιχα).

Όπως είναι γνωστό, το Ταμείο Δημόσιων Δανείων, στα πλαίσια της πολιτικής για κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, με βάση εγκεκριμένα κυβερνητικά σχέδια δανειοδότησης, παραχωρούσε, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2006, δάνεια με ευνοϊκούς όρους. Τα εν λόγω δάνεια αφορούν την εκτέλεση έργων δημόσιας ωφέλειας και ανάπτυξης στους τομείς της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της αλιείας, του πολιτισμού και των οδικών μεταφορών, καθώς και τη χρηματοδότηση των σπουδών φοιτητών, την αυτοεργοδότηση αποφοίτων πανεπιστημίων και ανώτερων σχολών και την επαναδραστηριοποίηση εκτοπισθέντων ξενοδόχων. Περαιτέρω, παραχωρήθηκαν δάνεια προς δήμους, σχολικές εφορίες και συμβούλια αποχετεύσεων.

Σημειώνεται ότι ο ρόλος του Ταμείου Δημόσιων Δανείων προβλημάτισε επανειλημμένα το Συμβούλιο Δανειστικών Επιτρόπων, ειδικότερα σε σχέση τόσο με τις αδυναμίες που παρατηρήθηκαν στη λειτουργία διάφορων σχεδίων δανειοδότησης όσο και με τις καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν στην αποπληρωμή των παραχωρηθέντων δανείων.

Συναφώς, το Συμβούλιο Δανειστικών Επιτρόπων έλαβε την απόφαση για σταδιακό τερματισμό της λειτουργίας των υφιστάμενων σχεδίων δανειοδότησης, η οποία επικυρώθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφασή του με αρ. 64.083, ημερομηνίας 13 Ιουλίου 2006, που προνοεί για τον τερματισμό της έκδοσης νέων δανείων μέσω του Ταμείου Δημόσιων Δανείων, με έναρξη το έτος 2007.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ενώπιον της επιτροπής η Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας, η οποία παρέστη ως πρόεδρος του Συμβουλίου Δανειστικών Επιτρόπων, το Ταμείο Δημόσιων Δανείων θα εξακολουθήσει να λειτουργεί για σκοπούς διαχείρισης και είσπραξης των εκκρεμούντων υφιστάμενων δανείων, εντατικοποιώντας παράλληλα τις προσπάθειες για αντιμετώπιση των καθυστερημένων και προβληματικών δανείων. Όπως η ίδια εκπρόσωπος δήλωσε περαιτέρω, οι δανειστικοί επίτροποι και οι δανειστικές επιτροπές καταβάλλουν τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια για είσπραξη καθυστερημένων οφειλών και παράλληλα πραγματοποιούν συναντήσεις με δανειολήπτες για τη διαχείριση των υφιστάμενων δανείων.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την ίδια, το Συμβούλιο Δανειστικών Επιτρόπων, σε συνεργασία με την εκτελεστική εξουσία, επεξεργάζεται νομοσχέδιο για τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας που αφορά τη διαχείριση και την αναδιάρθρωση δανείων, ώστε να επιτευχθεί η είσπραξη του μέγιστου ποσού από τις υφιστάμενες οφειλές προς το Ταμείο Δημόσιων Δανείων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του νομοσχεδίου, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και του μέλους της βουλευτή της Συμμαχίας Πολιτών, τάσσεται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Ταμείου Δημόσιων Δανείων για το 2017.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

25 Ιανουαρίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων