Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Συμφωνίας για τη Συμμετοχή της Δημοκρατίας της Κροατίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Κυρωτικός) Νόμος του 2016»

Παρόντες:

Γιώργος Λιλλήκας, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Ελένη Σταύρου Κωστής Ευσταθίου
Στέλλα Κυριακίδου Μη μέλος της επιτροπής:
Γιώργος Λουκαΐδης Γιώργος Περδίκης
Αδάμος Αδάμου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Νοεμβρίου 2016. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η κύρωση με βάση το άρθρο 169.2 του συντάγματος της Συμφωνίας για τη Συμμετοχή της Δημοκρατίας της Κροατίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Συμφωνία ΕOX). Η συμφωνία αυτή υπογράφηκε στις Βρυξέλλες, στις 11 Απριλίου 2014, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, καθώς και της Ισλανδίας, του Πριγκιπάτου του Λίχτενσταϊν και του Βασιλείου της Νορβηγίας αφενός και της Δημοκρατίας της Κροατίας αφετέρου. Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την υπογραφή της συμφωνίας αυτής με την απόφαση του αρ. 79.635, ημερομηνίας 22ας Οκτωβρίου 2015.

Σημειώνεται ότι η Συμφωνία ΕΟΧ υπεγράφη στις 2 Μαΐου 1992 στο Πόρτο και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1994. Στις 4 Σεπτεμβρίου 2012 το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξουσιοδότησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αρχίσει διαπραγματεύσεις με τη Δημοκρατία της Ισλανδίας, το Πριγκιπάτο του Λίχτενσταϊν και το Βασίλειο της Νορβηγίας για τροποποίηση της συμφωνίας, ενώ η συμφωνία για τη συμμετοχή της Κροατίας στον ΕΟΧ υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 11 Απριλίου 2014 και εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας υπεγράφη από το Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι, με βάση το άρθρο 128 της Συμφωνίας ΕΟΧ, κάθε ευρωπαϊκό κράτος που καθίσταται μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλει να υποβάλει αίτηση προσχώρησης στη Συμφωνία ΕΟΧ, γι’ αυτό και η Κροατία υπέβαλε σχετική αίτηση προσχώρησης στη συμφωνία αυτή, αφού προηγήθηκε η προσχώρησή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις 9 Δεκεμβρίου 2011.

Επισημαίνεται ότι ο σκοπός της ίδρυσης του ΕΟΧ είναι η επέκταση της εσωτερικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών, ενσωματώνοντας τις τέσσερις βασικές ελευθερίες της εσωτερικής αγοράς, δηλαδή την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών, από την υιοθέτηση της συμφωνίας αυτής δυνατό να επηρεαστούν έμμεσα οι επιχειρήσεις.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια της Βουλής.

17 Ιανουαρίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων